Borgerliga miljöpartiet växer med tidigare sosseväljare

Miljöpartiet, ett parti som stöder alla privatiseringsreformer och nedskärningar inom det offentliga som ägt rum de senaste 20-30 åren växer rejält i opinionsundersökningarna som en följd av att socialdemokraterna går stadigt tillbaka. Människor letar uppenbart efter ett politiskt alternativ till en socialdemokrati som man inte längre litar på.

Håkan Juholt är dock inte förklaringen till socialdemokraternas kräftgång. Nedgången började för länge sen och förklaringen är att socialdemokratin övergav en politik för jämlikhet, en politik för minskade klyftor. Istället gick man in för en politik för ökade klyftor och minskad jämlikhet genom nedskärningar och privatiseringar. Under borgerliga regeringar har sen samma politik fortsatt i snabbare takt och mer aggressivt. Socialdemokraterna monterade själva ner sin tidigare politik och därmed sina möjligheter att få stöd. Genom sin borgerliga privatiseringspolitik skapade man minskat stöd för sig själva.

I grunden tsöds denna politik av Miljöpartiet, man är ett parti som klart och tydligt säger att man är för jämlikhet och jämställdhet, men samtidigt i allt man gör agerar mot samma saker. En följd av minskad jämlikhet och ökade klyftor är  minskad jämställdhet. Miljöpartiet vill ha privatskolor, miljöpartiet vill ha privat sjukvård, miljöpartiet vill ha privata och avreglerade  järnvägar, miljöpartiet vill ha privat och avreglerad elmarknad (allt detta i likhet med socialdemokraterna och den nuvarande borgerliga regeringen). Privata lösningar som vi vet ökar klyftorna i samhället samtidigt som de också innebär högre kostander och sämre funktion (hur det slår är lite olika i olika privatiserade och avreglerade sektorer).

Genom att det finns så få politiska alternativ och genom att vänsterpartiet (det enda stora parti som är emot privata lösningar inom välfärdssektorn etc, det finns ju andra också, som exempelvis Socialistiska Partiet) inte kunnat profilera sig så väljer folk att uttala stöd för miljöpartiet. Miljöpartiet framstår som det nya och alternativa. Men miljöpartiet står inte för någon ny politik, partiet står inte för jämlikhet. Deras så kallade gröna politik kommer inte att leda till några förbättringar på klimatområdet då de förespråkar rent kapitalistiska marknadslösningar som utsläppsrätter och liknande. Saker som inte fungerar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Laban

    Miljöpartiet (miljöfascisterna) är ett överklassparti, som bara vill att överklassen skall ha råd att köra bil, som på 30-talet. Det är ju arbetarklassen som ”förstör miljön”, anser de.