27-klubben – inte bara en myt

Naturligtvis är 27-klubben en myt och det dör troligen inte fler musiker i den åldern än i nån annan ålder. Men samtidigt så var 1970-talet en period med högre dödlighet bland musiker mellan 20 och 30 år än i befolkningen som helhet och alltså finns det ändå en viss sanning i begreppet under de år då begreppet skapades, dvs 1970-talet.

Dödsfallen för Brian Jones (dog 1969), Alan ”Blind Owl” Wilson (1970), Jimi Hendrix (1970), Janis Joplin (1970) och Jim Morrison (1971) som var de som gav upphov till begreppet 27-klubben inträffade under en kort tidsperiod och alla var 27 år gamla. Alla hörde de dessutom till sin tids allra mest kända och största musiker.

Listan på medlemmar i 27-klubben har därefter byggt på både bakåt och framåt. Men det finns få lika kända musiker från andra årtionden som den grupp som dog kring 1970. De enda musikerna i samma klass som de som gav upphov till begreppet som senare finns med i listan på ”medlemmar” är Jacob ”Killer” Miller (1980), Kurt Cobain (1994) och Amy Winehouse (2011).

Att man byggt på listan bakåt för att bland annat inkludera bluesmusikerna Robert Johnson beror delvis på de myter som redan frodades om den mannen. Nämligen att han faktiskt sålt sin själ till djävulen.

På 1970-talet fanns det uppenbarligen en materiell bakgrund till begreppet 27-klubben med en överdödlighet bland musiker i åldersgruppen 20-30 år. Och en rad mycket kända musiker dog under en kort tidsperiod vid 27 års ålder. Så det finns ett materiellt underlag för myten som sådan. 27-klubben är onekligen en myt, men kanske inte bara en myt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements