Regeringens sponsring av fiffelinvandring

Det finns olika typer av invandring till Sverige. Det finns flyktinginvandring, dvs människor som flyr undan politiskt förtryck och krig. Aktuella exempel på detta är flyktingar från Iran, Somalia, Irak och Afghanistan. En del flyktingar är av annat slag, de flyr undan undernäring och ekonomisk misär. Exempel på detta är mängden med flyktingar som försöker nå Europa från Västafrika.

Sedan finns det arbetskraftsinvandring. Det finns invandring av högutbildade som kommer för att arbeta i bristyrken. Sådant har alltid funnits. Det finns gästarbetare i jordbruket, det har funnits sen minst 150 år, det finns gästarbetare på byggen sen EU utvidgades. En del av de tå senaste kategorierna får extremt dåliga löner och utnyttjas hårt. En del får svarta löner.

Sen finns det en annan typ av arbetskraftsinvandring som den nuvarande regeringen lagstiftat för att få igenom. Den innebär att alla som kan fixa en anställning i Sverige har rätt till uppehållstillstånd. Dessutom har regeringen initierat en specialsatsning på Kina, Invest Sweden, bl.a. med inriktning på arbetskraftsinvandring. De flesta som kommer på det viset kommer säkert legalt och med ett riktigt jobb, men systemet har visat sig mycket lätt att utnyttja. Man skapar ett företag i Sverige, det behöver inte ha nån verksamhet, anställer sig själv och flyttar till Sverige (man kan välja att bara skicka fru och barn om det är så). Det finns en mängd företag i exempelvis Kina som står till tjänst med detta upplägg. Flera av dessa företag har så vitt jag förstått det hela rätt sponsrats av den svenska staten via Invest Sweden. Ett av dessa, Life Sweden, vars hemsida nu är nertagen, skrev så här:

På fyra år behöver du inte göra någonting. Man behöver inte ens bo i Sverige. Bästa upplägget är att låta fru och barn avnjuta välfärd och fri skola i Sverige medan man själv fortsätter sitt jobb i Kina.

Ett tomt bolag som Life Sweden satte upp var Weexcel. Det företaget states upp med hjälp av den svenske advokaten Carl-Fredrik Hedenström från Magnussons Advokatbyrå.

Men reglerna har skärpts på senare tid och folk med skenbolag har börjat utvisas. Men naturligtvis drabbar detta bara de som velat utvandrar till Sverige och inte de företag i Kina och Sverige som säljer de tomma bolagen, exempelvis foch ordnar med pappren. De företag som, ibland med den svenska regeringens stöd, lurar vanliga kineser:

Den nu utvisades juridiska ombud mot Migrationsverket var advokat Carl-Fredrik Hedenström från Magnussons advokatbyrå. Carl-Fredrik Hedenström var även suppleant i Weexcels styrelse. I sitt överklagande till Migrationsdomstolen hävdade de att Weexcel var ett ”seriöst företag med stora projekt på gång inom fastighets- och reklambranschen”. Men sedan berättade Hu för Migrationsverket att det var Magnusson advokatbyrå som från början hade gett honom rådet att dribbla bort svenska myndigheter i syfte att få arbetstillstånd

Carl-Fredrik Hedenström fortsätter arbeta som vanligt. Det gör även den kines som drev Life Sweden, Hu Xiaoqing. Men de som betalat stora pengar till  Hu Xiaoqing utvisas ur Sverige. Vanligt folk straffas och skurkarna går fria.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements