Norrortsbana – intressant men dyrt förslag för Stockholm

I gårdagens DN presenterades ett intressant förslag på hur restider med kollektivtrafiken i norra Stockholm skulle kunna kortas genom en utbyggnad av järnvägen. I själva verket genom en nybyggnad av järnväg. Förslaget kallas Norrortsbanan:

Den järnväg David Tiberg skissat på binder samman tre av dessa: Täby–Arninge, Sollen­tuna–Kista och Barkarby–Jakobsberg, och den gör förbindelserna lättare till ett fjärde – Arlanda.

Hans järnväg Norrortsbanan går från Täby via Kista till Jakobsberg eller Barkarby. Vid mötet med norra stambanan får den förbindelsespår norrut och söderut. Han tänker sig regionaltåg Uppsala–Västerås via Arlanda och Kista och regionaltåg Täby–Uppsala via Sollentuna och Arlanda på linjen.

En särskild poäng med Norrortsbanan är nämligen att den knyter samman norra Stockholm med Väster­ås och Uppsala på ett effektivt sätt.

Prislappen för förslaget är dock hög och frågan är om det är samhällsekonomiskt lönsamt. Eftersom förslaget handlar om järnväg så är det inget som SL anser att de ska titta på när man utreder framtida kollektivtrafik i Stockholmsområdet. SL hänvisar istället till Trafikverket:

Kollektivtrafikant Stockholm före­slår en järnväg med regionaltåg, då blir det en fråga för Trafikverket som äger spåren.

–?Vi tittar inte på den typen av projekt. Tanken med Norrorts­banan är att man ska kunna åka vidare åt alla håll. Då får Trafikverket göra en utredning om kapaciteten mot Uppsala räcker till, säger Gunilla Glantz.

SL har fattat beslut om att spårvägen ska byggas ut till Helenelund via Kista, de har också tittat på förlängningar mot både Barkarby och Täby. Gunilla Glantz tror inte att motorvägen Förbifart Stockholm omöjliggör de planerna.

–?Men det är en fråga om att väga kostnaden mot den förväntade resandeströmmen, säger hon.

Sannolikheten för att nåt som liknar norrortsbanan ska komma till stånd verkar därmed vara minimal, för att inte säga obefintlig. I alla fall inom överskådlig tid.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements