E20 är en farlig väg men riksväg 40 är viktigare

E20 över västgötaslätten är en farlig väg. Tvåfilig på långa sträckor, utan mitträcke och med många plankorsningar. Den behöver byggas om. Men riksväg 40 från Göteborg till Jönköping är viktigare . Det är den kortaste vägen mellan Göteborg och Stockholm och med begränsade resurser bör motorvägsstandard eller trefälstväg på den vägen prioriteras framför E20-utbyggnad. Huvuddelen av riksväg 40 är dock redan ombyggd idag och det är bra. Men hela borde bli det.

Så finns det resurser så bör naturligtvis E20 byggas om till trefältsväg med mitträcken och omkörningsfiler som växlar mellan färdriktningarna. Plus att många korsningar måste göras om till planskilda korsningar eller tas bort.

Men allra viktigast är naturligtvis att bygga ut järnvägen och att minska bilismen. Det är det överlägset bästa sättet att minska bilolyckorna. Ny järnväg Göteborg-Borås borde vara nästa steg och därefter en fortsatt utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Borås och Nässjö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements