Gärna reformerad arbetsrätt

Arbetsrätten idag är ett skämt. Arbetare kan i praktiken sparkas med omedelbar verkan, anställningstrygghet existerar bara för en del, men inte för många andra. Lagen om anställningsskydd (LAS) är i princip utan funktion på en mängd stora svenska arbetsplatser. Det finns flera anledningar till detta, en är bemanningsföretagen, en annan är upphandlingsförfaranden och en tredje anledning är tandlösa fackföreningar.

Bemanningsföretag innebär att många företag har tillfälligt hyrd arbetskraft. De kan få gå omedelbart om arbetsplatsen inte är nöjd. Visserligen har de anställningen på bemanningsföretaget kvar, men är man inte uthyrd får man ingen lön eller bara en liten lön. I förlängningen kan man dessutom bli av med anställningen på bemanningsföretag då uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske. Ingen anställningstrygghet alltså. LAS satt ur spel.

Upphandlingar leder till att utförare av visa tjänster ständigt förändras. Det innebär att den gamla arbetsgivaren står med övertalig personal och kan säga upp gå grund av arbetsbrist och den nya utföraren kan anställd bar de som den vill anställa. Ingen anställningstrygghet alltså. LAS satt ur spel.

Slutligen är facken ofta så tandlösa och arbetsgivarvänliga att de ofta går med på arbetsgivarens krav om undantag från turordningsregler i LAS. De som berörs av uppsägningar har själva ofta ingenting att säga till om. Ingen anställningstrygghet alltså.

Så visst behöver arbetsrätten förändras. Till det bättre för arbetarna och till det sämre för arbetsköparna, de rika, storföretagen. LAS måste  stärkas, upphandlingssystem göras om med återanställningstvång eller så får hela upphandlingsidiotin tas bort helt. Bemanningsföretag får helt enkelt förbjudas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements