Skjutvapenmord tycks bli allt vanligare

Vid halvtiotiden utbröt det enligt flera anmälningar till polisen skottlossning vid Friskväderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Personer som avlägsnade sig från platsen på moped syntes också. När polisen kom till platsen hittades tomhylsor vid gångtunneln mot Byvärdersgången. Inga personer tycks ha skadats vid incidenten som kanske bara var ett fall av test av ett skjutvapen. Det andra alternativet kanske är att det har koppling till skottlossningen häromdagen.

Tidigare har man alltid kunnat utgå från att om skjutvapen används så har det alltid handlat om organiserad brottslighet. men det verkar numer som om en regeln inte är hållbar längre. Mordet på en 15-åring i Malmö verkar ju inte ha med kriminella nätverk och gangsters att göra. Inte heller det senaste mordet på en kvinna i vad som verkar vara ett mera traditionellt svenskt mord där offer och gärningsman står varandra nära på något sätt. Sådana mord begås oftast med kniv och är det överlägset vanligaste i Sverige. Eller handlar fallet i Malmö med kvinnan om självmord?

Skjutvapen tyck bli allt vanligare i Sverige. Det är en klart oroande utveckling att skjutvapen verkar användas allt mer även vid mord och våld som inte är relaterat till grov brottslighet eller kriminella gäng.

Hårdare straff för vapenbrott tror jag skulle ha en mycket marginell effekt på antalet mord med skjutvapen. Det behövs mer långsiktiga saker som minskade social klyftor och minskade organiserad brottslighet för att komma till rätta med problemet. Men naturligtvis ska inte organiserade kriminella ha rätt att bära vapen som skydd och får lägre straff av sådana orsaker. Den typen av domar är befängda. Det är också fel att narkotikabrott anses allvarligare än vapenbrott.

Samtidigt ska vi ha klart för oss att antalet mord i Sverige minskar, andelen mord med skjutvapen är låg men dock ökande.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: KVP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements