Förtätning av svenska städer är nödvändig

Svenska städer är ofta mycket glest bebyggda. Med bristande sociala funktioner, dålig service, dyr kollektivtrafik med förhållandevis få som använder den osv. Värst är Göteborg om vi hålelr oss till de större städerna, men glesheten gäller även Stockholm och andra städer. Man vet att människor gärna vistas i planerade och ordnade parker av den typ som Slottskogen i Göteborg och Central Park på Manhattan i New York representerar. Man vet också att folk ogärna vistas i naturområden som har karaktären av kvarlämnade snuttar natur. Årstafältet i Stockholm är ett större sådant område, men svenska städer kryllar av meningslöa grönytor mellan bostadsområden med otrygga gångvägar i. Sånt borde byggas bort.

Därför är det vettigt att bygga på Årstafältet i södra Stockholm och förvandlar kvarvarande grönområde till en riktig park. I Göteborg kan man förtäta enormt mycket utan att inkräkta på grönområden som används. Längs med Mölndalsvägen, i Johanneberg (många meningslösa gräsmattor och ytparkeringar), Guldheden (Wavrinskys plats, Dr Friestorg, små gröna plättar lite överallt), Olivedal (gör om Nordostpassagen till riktiga kvarter), Masthugget (bygg ner till kajen och Stena), Alelyckan och Lärje (bygg ihop Hjällbo med Gamlestaden) och förstås i alla miljonprogramsförorter.

Det finns hur mycket mark som helst som kan användas för förtätning av staden. I Stockholm såväl som i Göteborg. En förtätning som leder till en trevligare och en socialare stad, till en stad med bättre kollektivtrafik, en miljövänligare stad osv. Jag begriper inte varför politikerna tvekar och varför folk gnäller. Vi har allt att vinna på förtätning. Den är till och med nödvändig som jag ser det. Bostäderna behövs dessutom. Miljön blir bättre. Utsläpp av växthusgaser minskar. Osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements