Färre uppklarade brott – men det säger inget om polisens effektivitet

Polisen har fått större anslag men klarar upp färre brott. Lägst uppklarningsprocent är det för inbrott och stölder. Detta har dock mycket lite med polisens effektivitet att göra överhuvudtaget. Uppklarningsprocenten säger ofta mer om vilka brott polisen ägnar sig åt än om polisens effektivitet. Ägnar sig polisen mycket åt trafikkontroller och narkotikabrott kan man öka antalet uppklarade brott i procent hur lätt som helst. Men det har ju verkligen inget med effektivitet hos polisen att göra. Uppklarningsprocenten är ett helt värdelöst mått helt enkelt. Därför borde det inte användas.

Det enda effektiva måttet när det gäller brottslighetens utveckling i samhället och därmed indirekt också på polisen effektivitet är utsattheten för brott som rapporteras i den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Denna visar inte på någon ökad utsatthet och alltså inte på en ökad brottslighet utan snarare på motsatsen.

Antalet anmälda brott som verkligen inte heller är ett bra mått på polisens effektivitet eller på brottslighetens utveckling visar också på minskad brottslighet i förhållande till befolkningens storlek även om det fanns en reell ökning av antalet anmälda brott under förra året. Något som dessutom i stort sett beror på några enstaka händelser och som säger mycket lite om trenden som varit minskande i tio år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements