Mängden beslagtagen narkotika minskar

Media gör en stor sak av att antalet narkotikabeslag som Tullen gör ökar. Men det är inte speciellt alarmerande. För samtidigt minskar mängden beslagtagen narkotika av de flesta narkotiska preparat. Speciellt minskar beslagen av den narkotika som har större skadeverkningar som exempelvis heroin och amfetamin.

Beslagen av kokain ligger på i stort sett samma nivå som 2010 – däremot ser Tullverket en minskning vad gäller heroin och amfetamin. Antalet beslag av heroin ligger visserligen på samma nivå som under 2010, men mängden beslagtagen heroin har mer än halverats, från 47,7 till 18,2 kilo. Även det beslagtagna amfetaminet har minskat, från 118,5 kilo till 44 kilo.

– Om det beror på att smugglingen har minskat i omfattning eller inte är för tidigt att säga, men vi kan i alla fall notera att våra kollegor i Norge ser motsvarande minskning för heroin och amfetamin, säger Jonas Karlsson.

En del av ökningen av antalet beslag bero på ändrad lagstiftning då man nu kan beslagta även sådant som inte är narkotikaklassat. Även beslagen av dopningsmedel och olika typer av narkotikaklassade läkemedel har ökat.

En nyhet för 2011 är att Tullverket och Polisen fått befogenheter att även omhänderta droger som ännu inte blivit föremål för en klassificering som till exempel narkotika. Den så kallade förstörandelagen trädde i kraft i våras och innebär att myndigheterna kan omhänderta och förstöra en substans, om det finns anledning att anta att den missbrukas, och inom kort kan komma att narkotikaklassas. Enligt Jonas Karlsson har de nya befogenheterna redan visat sig vara effektfulla.

– Lagen trädde i kraft den 1 april 2011, och redan dagen därpå – den 2 april – stoppade Tullverket 15 kilo syntetisk cannabis som var på väg till mottagare i Sverige. Allt som allt har vi fattat drygt 200 beslut om förstörande av nya droger som vi annars hade varit tvungna att släppa in i landet, säger han.

Tullverket har även sett en fortsatt ökning av antalet narkotikabeslag i resandeflödet – inte minst i form av mindre beslag av cannabis och cannabisharts i resandeflödet från Danmark till Sverige.

Mängderna av beslagtagna dopningsmedel ökade under 2011. Beslagen har framförallt gjorts i post- och kurirflödet, och noterbart är att det framförallt är dopningspreparat i pulverform och i flytande form som ökar. Totalt handlar det om 30 kilo i pulverform och 70 liter i flytande form, förutom de 153 000 ”färdiga” dopningstabletter som Tullverket stoppat under 2011.

– Det är en indikation på att alltmer dopningsmedel ”tillreds” och förpackas inne i landet. Det handlar om större eller mindre nätverk som beställer råvarorna från grossister i utlandet och som sedan distribuerar den färdiga produkten till sina kunder i landet, säger Jonas Karlsson.

Utvecklingen är snarlik beträffande narkotiska läkemedel. Under 2011 beslagtog Tullverket över 40 kilo narkotiska läkemedel i pulverform fördelat på 768 beslagstillfällen, vilket ska jämföras med knappt 13 kilo och 55 beslag året dessförinnan. Även narkotiska läkemedel i flytande form ökade, från 1,5 liter 2010 till 8 liter 2011. Beslagen av narkotiska läkemedel i tablettform minskade däremot från 776 000 till 646 000 tabletter.

– Missbruket av narkotiska läkemedel är och fortsätter att vara ett stort problem i samhället, det är helt uppenbart, konstaterar Jonas Karlsson.

Att antalet beslag ökar trots att mängderna i de flesta fall minskar vad det gäller narkotika förklaras alltså av ändrad lagstiftning, fler beslag av läkemedel och dopningsmedel samt ökat antal små beslag av cannabis, marijuana och hasch. Cannabis är en drog som visserligen är förbjuden men knappast skadligare än alkohol. Detsamma gäller kat som faktiskt inte ens borde vara narkotikaklassat. Beslagen av kat ökar dock och det handlar om stora volymer eftersom kat är en skrymmande vara som ska konsumeras färsk.

Ökningen av antalet beslag handlar främst om fler beslag av små försändelser med post och kurir (dvs i huvudsak ungdomar som själva smugglar från Danmark på tåg och båt). Det gäller såväl cannabis som dopningsmedel och läkemedel. Huruvida ökningen i antalet beslag och minskningen i beslagtagna mängder betyder förändringar i konsumtionsmönstert för narkotika är det egentligen ingen som vet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements