Hedersvåld är inte ett stort problem

Hedersvåld och hedersproblematik är inte ett stort problem i Sverige. Det har aldrig varit ett stort problem i Sverige. I Mellanöstern är det möjligen ett stort problem, men det är svårt att vet hur stort eftersom vår uppfattning om saken i stort sett är baserad på fördomar. Några undersökningar och siffror på hur stort problemet är finn säkert, men jag har inte sett några.

I Sverige är det lätt att inse att det inte är ett stort problem. Utifrån de fördomar vi har så är de invandrargrupper i vilka det kan förekomma mycket små. Det handlar alltså om de omkring 500 000 människor med bakgrund i  länder i Mellanöstern och Nordafrika. Oavsett religion. Kan inte riktigt. Det är sannolikt ovanligt bland zoroastrianer och yazidi, troligen vanligare bland familjer med kristen eller muslimsk bakgrund. Av de 500 000 människor med denna bakgrund är maximalt 150 000 troende muslimer och kanske 50 000 troende kristna. Resten är ateister och agnostiker. De uppfattningar som leder till hedersvåld förekommer bland en minoritet i samtliga grupper. Därmed är det ett förhållandevis litet problem.

Antalet kvinnor som mördas i Sverige är förhållandevis lågt. Övergrepp mot kvinnor i Sverige är sannolikt färre än i nästan alla andra länder. Det är svårt att veta eftersom anmälningsbenägenheten är mycket högre i Sverige än i andra länder och lagarna mycket hårdare. Jämförelser med andra länder är därmed inte möjliga. Vad det gäller mord så är det vanliga mordet i Sverige att en full man har ihjäl en annan full man med kniv. Kvinnomord är ovanliga och när det sker är det oftast en full man som har ihjäl en närstående kvinna. Det handlar knappast om hedersvåld i den bemärkelse som de flesta lägger in i begreppet.  Våld mot kvinnor är relativt ovanligt i Sverige, mord mot kvinnor är ovanligt, mord är ovanligt, Sverige är faktiskt ett av de land som har minst antal mord per 100 000 invånare i hela västvärlden. Slutsatsen är att hedersvåld är ovanligt i Sverige. Mycket ovanligt och därför ett litet problem ur samhällsperspektiv (ur en drabbad individs perspektiv är problemet naturligtvis stort).

Det behövs därför inga nya lagar kring hedersvåld (utom möjligen kring barnäktenskap) och den lagstiftning som redan finns kan hantera problematiken på ett bar sätt ändå. Mord och våld är olagligt och det innebär i allmänhet fängelsestraff.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements