Skjutvapenmorden ökar inte trots att vapenbeslagen ökar

Antalet skjutvapen som polisen beslagtog förra året var 2 400. Det är en ökning med 1 200 vapen på tre år. En rejäl ökning alltså. Samtidigt konstaterar Brå att det inte finns någon ökning av antalet som dödas med skjutvapen per år och Tullverket har konstaterat att man inte har kunnat belägg att det kommer in fler vapen i landet än tidigare. Antalet mord med hjälp av skjutvapen i de svenska storstäderna varierar kraftigt från år till år.

Exempelvis anmäldes det 1 fall av dödligt våld med skjutvapen i Skåne år 2010 mot 14 år 2011, i Malmö kommun var det ett anmält fall år 2010 och 9 år 2011. Eftersom antalet anmälningar av våldsam död är cirka tre gånger så hög som det verkliga antalet fall av våldsam död så kan det tänkas att siffrorna faktiskt är lägre även när det gäller skjutvapen så sannolikt dödades inte 9 personer med skjutvapen i Malmö år 2011. I Stockholms län (de flesta förorter tillhör inte  Stockholms kommun) anmäldes 24 fall av mord med skjutvapen år 2010 mot 15 år 2011, i Stockholms kommun 3 respektive 7 och i Västra Götalands län 10 stycken 2010  men bara 3 stycken år 2011. I Göteborgs kommun var det 8 stycken 2009, 3 stycken 2010 och 2 stycken 2011.

Över tid finns inga belägg för att Malmö skulle vara värre än någon annan större stad i Sverige. I förhållande till befolkningen är i själva verket Malmö lite mindre våldsamt än Göteborg om man ser över tio års tid. Det är små skillnader så det är egentligen så att alla storstadsområden har ungefär samma brottslighet i förhållande till befolkningens storlek, dvs mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare) är ungefär lika. Ser vi till bara fall med mord genom skjutvapen är förhållandet detsamma.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements