Avreglerat, privat, marknadsstyrt = dåliga bussar

Så länge kollektivtrafiken styrs av kortsiktiga kontrakt där den som lägger det billigaste anbudet får trafiken kommer bussarna att vara i dåligt skick och ibland trafikfarliga. Marknadsstyrning, privatisering och avreglering har skapat en situation där underhållet blir eftersatt och där det saknas personal. För det är endast så man kan tjäna pengar i det nuvarande systemet. Det är vinstjakten som styr alla inblandade företag, inte behovet av kollektivtrafik.

Resultatet är farliga bussar och sämre kollektivtrafik genom farliga och nedslitna bussar, inställda turer av samma orsak plus på grund av personalbrist. Lösningen heter återreglering, återkommunalisering och återmonopolisering för att kunna skapa en kollektivtrafik som styrs utifrån behov och politiska beslut, utifrån de politiska mål vi vill uppnå, utifrån den värld vi vill ha, utifrån de behov som finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Zaramis, du har problem här. Samma problem med bussarna fanns redan innan avregleringen. Många av oss såg hur galet det var och var med om bussar som hade flera av de nu aktuell skadorna/felen. Det var innan avregleringen dessutom vanligt att bussar här i Göteborgs ytterområden ställdes in utan att passagerare som stod och väntade vid t.ex. ändhållplatser ens fick ett besked som var korrekt när man ringde in och frågade om varför bussen uteblev.

    Sedan är ett annat problem att svenska kommunala tjänstemän sällan fått ordentlig utbildning i hur de skall skriva noggranna kravspecar. Utan riktiga kravspecar som ställer krav långt över de som Vägverket ställer, så är det svårt för dem att ta ställning till inkomna offerter. Såväl de som politiker tittar tyvärr bara på pengarna. Där håller jag med dig.

    • Nej,problemen fanns int i nån större utsträckning innan vinststyrning blevviktigare än behov, innan privatisering (det har alltid funnits privata bolag som kört med monopol, Mölndalsbussarna, Linjebuss och Kålleredsbussarna är tre exempel) och avreglering med puckade upphandlingar genomfördes.

      Det går inte att skriva krav och kontrakt på det viset att det går att få bra. Byråkratin kring administration och kontroll etc blir mycket dyrare än vad underhållet var tidigare. Exempelvis så har Trafikeverkets järnvägsdel (tidigare Banverket) i stort sett lika många anställda som tidigare, men underhållspersonal har bytts mot byråkrater.