Enkelspårig Beatrice Ask

Beatrice Ask är justitieminister. Det är inget vidare då kvinnan enbart tycks ha ett förslag till lösning på alla problem. Hårdare straff, mer lagstiftning, mer förbud, mer övervakning, mer kontroll.

Sverige har länge haft en minskande brottslighet, faktiskt har hela västvärlden haft det. Det finns förmodligen en rad förklaringar till detta, minskande barnkullar, dvs färre ungdomar, är garanterat den viktigaste. Majoriteten av bort begås av ungdomar och unga vuxna, speciellt av unga män. Orsaken till minskade barnkullar är preventivmedel, lagliga aborter samt ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Under de allra sista åren kand et finnas ett trendbrott i Sverige. Viss tecken kan tyd på att minskningen av brottsligheten i Sverige kan ha avtagit, rent av stannat upp. Det har skett under den borgerliga regeringens tid. Inte för att jag direkt tror att det finns möjlighet att härleda ett samband mellan borgerlig regering och slut på minskningen av brottslighet. Däremot är det belagt inom vetenskapen att ökade klyftor och ökad ojämlikhet i ett samhälle leder till ökad brottslighet. I Sverige har vi sen länge en politik, både under socialdemokratiska som borgerliga regeringar som leder till ökade klyftor och ökad ojämlikhet. Ett recept för ökad brottslighet alltså.

Dessutom pågår en nedmontering av staten på olika plan och teget tillsammans med upphandlingar där billigast vinner, privatiseringar, vinststyrning, avreglering osv har detta lett till ökade möjligheter för organiserad brottslighet. Mutbrott är en del av denna utveckling. Ökade klyftor och ökad fattigdom inklusive hög arbetslöshet har i sin tur lett till en bar grund för rekrytering till kriminella gäng. Politiken som länge förts av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har alltså skapat grogrund såväl som möjligheter för organiserad brottslighet.

Hårdare lagar och hårdare straff kan inte lösa dess problem. De måste lösas i andra änden, genom minskade klyftor i samhället och genom att ta bort underlaget för den organiserade brottsligheten och deras möjligheter att rekrytera. Lösningen är alltså minskad fattigdom, minskad arbetslöshet, återställande av a-kassa och sjukassa till nivåer som går att leva på. Minskat antal upphandlingar, behovsstyrning istället för vinststyrning, avprivatisering och ett starkare samhälle på det sociala området.

Den organiserade brottslighetens andel av antalet brott i Sverige är låg, men ökande. Fler brott med koppling till organiserad brottslighet gör brott mer svårutredda och ökar belastningen på rättsvårdande instanser.

Beatrice Asks enkelspåriga tänkande förbättrar ingenting utan gör bara allting än värre är jag rädd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements