Nivå-vakter dömda till fängelse

Tolv anställda vid nattklubbarna Nivå och Push i Göteborg har stått åtalade för att i varierande grad ha misshandlat nattklubbsgäster. Åtalen omfattar tio gärningar. I åtta av fallen anser tingsrätten att det är bevisat att gästerna utsatts för misshandel eller annat övervåld av vakterna. Bevisningen utgörs av uppgifter från målsägande och vittnen och av skriftlig utredning om målsägandenas skador. Tingsrätten har kommit fram till att brott inte är styrkt i två av åtalen och på vissa åtalspunkter fälls någon åtalad medan andra frias.

Sex av de tolv åtalade krogvakterna fälldes dock i Göteborgs tingsrätt för misshandel. Vakterna har varit misstänkta för en lång rad övergrepp mot kroggäster, dels misshandel som de dömts för, dels stölder och skattebrott.

Två tidigare vaktchefer dömdes, den ene för tre fall av misshandel och vållande till kroppsskada samt för grovt skattebrott till fängelse i fyra år och sex månader och den andre för tre fall av misshandel till fängelse i sex månader. Fyra andra personer dömdes också för misshandel, till straff som varierar mellan fängelse i tre månader och villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Den tidigare vaktchefens grova skattebrott avser fara för skatteundandragande med ca 19 miljoner kronor. Brottet har enligt tingsrätten i sig ett straffvärde på fängelse i fyra år.

De sex personer som frikänns helt har enbart varit åtalade för ett misshandelsbrott vardera.

Tio nattklubbsgäster som utsatts för brott av vakterna tillerkänns skadestånd av dem med sammanlagt drygt 149 000 kr.

– Jag är i huvudsak nöjd med domen. De som har haft en central roll och som varit drivande har ställts till ansvar för flera fall av misshandel och dömts till fängelsestraff. Däremot har tingsrätten bedömt att det endast är brott av normalgraden att sparka på personer som ligger ned och har handfängsel, och det är en uppfattning som jag definitivt inte delar, säger kammaråklagare Ann-Sofie Prahl.

Läs också: Krogarna på Avenyn – Stureplansgruppen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements