Malmö – Våldsammast? Utlänningarnas fel?

I media går det som en följetång att Malmö är den våldsammaste och brottsligaste staden i Sverige. För rädda och osäkra människor ligger det nära tillhands att då skylla på det som är främmande, dvs människor från andra länder som invandrat till Sverige. Utlänningar, invandrare, deras barn och barnbarn är lämpliga att skylla på. För tittar man noga på det så har ju i stort sett alla som mördats under senare tid namn från andra språk och man kan misstänka att även förövarna har det. Dessutom är ju invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken. Och Malmö har ju mer invandrare, dvs större andel människor som har namn från andra språk än det svenska språket. än andra stora svenska städer.

Alla vet ju dessutom att många gangsterledare och gangsters är kristna från mellanöstern, mandéer, syrianer eller assyrier. För att inte prata om den välkända jugoslaviska maffian, M-falangen och K-falangen som delar av denna ofta kallas i Malmö. Slutsatsen att den höga brottsligheten i Malmö beror på invandrare, utlänningar är i det läget ganska lätt att dra.

Problemet med det resonemanget är att det inte håller. Det är helt enkelt felaktigt. Dels för att brottsligheten inte är högre i Malmö än i andra svenska städer, dels för att invandrare, oavsett om de är finnar, jugoslaver eller kristna från Mellanöstern inte är brottsligare än andra i Sverige. Det är sant att invandrare, eller i själva verket barn till invandrare (andra generationen) är överrepresenterade bland gripna, dömda och åtalade i Sverige. Majoriteten rent numerärt är förstås folk med svenska namn, men andelen invandrare är högre än invandrarnas andel av befolkningen.

Ännu mer överrepresenterade är dock män (våldsbrott begås nästan uteslutande av män), ungdomar (nästan alla brott begås av ungdomar, unga män främst) och arbetare (fattiga människor begår fler brott). En annan övrrepresenterad grupp är högerextremister, dvs sverigedemokrater och nazister.

Bland invandrare finns det fler män än i befolkningen i snitt, människor med invandrarbakgrund är i snitt yngre (hälften av alla barn i Malmö är barn till invandrare och i Göteborg är det en nästan lika stor andel enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom) och invandrare är fattigare. Det betyder att alla grupper som är kraftigt överrepresenterade bland brottslingar (män, ungdomar, fattiga) är vanligare bland invandrare än i befolkningen som helhet.

Män, ungdomar och fattigas brottslighet är i stort sett lika oavsett etnisk bakgrund. Etnisk bakgrund är alltså ingen förklaring till brottslighet, ingen orsak till brottslighet. Det är däremot manligt kön, ung ålder och fattigdom. Eftersom dessa grupper är överrepresenterade bland invandrare följer att deras överrepresentation bland brottslingar smittar av sig på invandrare som därmed också får en högre brottslighet. Orsaken till högre brottslighet bland invandrare är alltså inte att de är invandrare, utlänningar eller barn till invandrare. Utan att de är unga fattiga män.

Men faktum är att det ändå kvarstår en viss överrrepresentation bland  invandrare även om vi tar hänsyn till ovanstående. Totalt sett är den liten och kan enligt forskningen ganska lätt förklaras:

Det sägs regelbundet att invandrare är överrepresenterade bland brottslingar. Lika ofta säger vänstermänniskor att det är osanning. Att invandrare är överrepresenterade kan främst förklaras med klass menar dessa. För att arbetarklassen är överrepresenterad i brottsstatistiken och bland brottslingar och att invandrare vanligtvis tillhör arbetarklassen det är alla överens om.

Det finns heller ingen statistisk på anmälda brott från BRÅ som skulle kunna visa om påståendena är sanna eller falska. Men det finns undersökningar. Låt oss ta en koll på några av dessa genom att titta i några böcker där de redovisas. I flera av dessa framgår att överrepresentationen kvarstår även om hänsyn tas till klass och kön. I boken Likhet inför lagen av Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm och Tove Pettersson, Natur och Kultur, 2005, visas dock att detta inte beror på en högre faktiskt brottslighet bland invandrare utan istället på att misstänkta invandrare:

 1. anmäls oftare
 2. utreds noggrannare
 3. häktas oftare och längre
 4. åtalas oftare
 5. fälls oftare och hårdare
 6. behandlas sämre inom kriminalvården

Invandrare diskrimineras alltså i hela den svenska rättsapparaten och genom hela den svenska rättsprocessen. I detta sammanhang ska jag främst beröra diskriminering innan ett ärende kommer till räten och skita i den diskriminering som äger rum efter att dom fallit.

När det gäller den första punkten slås klart fast att klass är en betydligt viktigare variabel än etnicitet när det gäller brottsbenägenhet i ett samhälle av Sveriges typ. Men att det ändå är så att om du är invandrare och arbetarklass kommer du att anmälas oftare än en ”Svensson” i arbetarklassen. De faktorer man menar gör att invandrare anmäls oftare är följande:

 • bristande kunskap om lagar och regler
 • brott av invandrare är lättare att upptäcka (de utför ofta brott av typer som är lättare att upptäcka)
 • invandrare är mer påpassade (fördomar hos andra människor och poliser)
 • de som utsätts för brott av invandrare är mer anmälningsbenägna (brottsoffren upplever att det är svårt att göra upp i godo)

Vidare är det fastlagt att när invandrare anmäls för brott kommer dessa ärenden att utredas noggrannare än ärenden där det är en helsvensk som är anmäld. Polisen lägger alltså ner mer resurser på ett ärende när en person med utländsk bakgrund är misstänkt. Orsakerna till detta är flera:

 • en förföreställning om brottsbenägenhet (man tror att invandrare är mer brottsbenägna)
 • brott begångna av invandrare är lättare att bevisa
 • förnekandekulturen (att man nekar även om man är överbevisad om något)

Sammantaget leder alltså fördomar till att invandrare har en viss överrepresentation när det gäller anmäld brottslighet. Däremot finns det inga belägg för att invandrare skulle vara mer kriminella. Hela snedheten i statistiken beror på klass, kön, ålder och fördomar.

Det finns alltså inget bevisat samband mellan etnicitet och brottslighet. Det är en fördom att tro det. Och det är fördomar som kan få det att se så ut i statistik. Vänstern har alltså rätt och de som tror att invandrare är mer brottsliga har fel.

Intressant?
Bloggat: Thomas Böhlmark, Röda Malmö, Stefan Bergmark,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements