Gängen – vad kan man göra?

Alla beslutsfattare vet vad som behövs för att stoppa gängbrottsligheten, eller rättare sagt rekryteringen till gängen. Det som behövs är arbete, pengar, sysselsättning och framtidstro hos de unga männen i miljonprogramsförorterna. Alla skaffa fram fler arbeten är svårt, men går om vi återtar privatiserad verksamhet i offentlig regi, låter skattepengar gå till verksamheten, dvs till löner för mer personal, istället för att hamna i skattesmitande företags skattkistor och hamna i rika privatpersoners fickor. Bara det räcker inte, men det är en start. Ytterligare arbeten kan  skapas genom en planerad omställning av produktionen i svensk industri till miljövänlig produktion.

Vidare måste nivåerna i försäkringsystemen återställas. Det måste gå att leva på socialbidrag, a-kassa och sjukassa. Det är dessutom betyldigt bättre och billigare om folk lever på bidrag än om de blir kriminella på grund av bristande framtidshopp och brist på jobb.

Mer pengar måste tillföras skolorna, fritidsverksamhet, förskolan så att barn och ungdomar kan få en så bra skolgång som möjligt. Utbredningen av privatskolorna motverkar en bra skola för alla och det är ytterligare en anledning att återta det privatiserade i offentlig ägo. Pengarna i skolan ska gå till undervisning och till eleverna, inte till rika skattesmitande riskkapitalbolag och kapitalister. Mer pengar till fritidsverksamhet, fler fritidsgårdar med meningsfull verksamhet bidrar till att hålla ungdomar borta från de kriminella gängen och motverkar därför rekrytering. Det har visat sig både i Hammarkullen och Södertälje.

Slutligen fungerar upphandlingar, uppstyckningar och privatiseringar som ett sätt för kriminell verksamhet att tjäna pengar. Genom svartjobb kan gängen skaffa sig en stabil bas. Speciellt vanligt förekommande är denna typ av svartjobb knuten till gangstergäng inom städbranschen, byggbranschen och underhåll. Genom att återta privatiserad verksamhet i gemensam ägo och genom att förbjuda bemanningsföretag så minskar man möjligheten för gängen att skapa en ekonomiskt stabil grund för sig själva genom svartjobb.

Det som jag skrivit ovan är vad som behövs. Skärpta straff är däremot en meningslös åtgärd. Det förändrar ingenting, stoppar ingen rekrytering och minskar brottsligheten endast marginellt.

Läs också:

 

 

Intressant?
Borgarmedia: Skanskan1, 2, 3, 4, 5, KVP1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Gängen – vad kan man göra?”

  1. Kanske är det så att det går att sitta hemma och leva på bidrag men det ger inte den respekt, status, pengar och kick som att vara kriminell och plocka bidrag samtidigt.

    1. Men det minskar brottsligheten och rekryteringen. För det är föräldrarna som får pengarna så ungdomarna kan få ett rimligt liv.

Kommentarer inaktiverade.