Missförstådd ”biologism”

Boknytt
Evolutionary Psychology
Workman/Reader
Cambridge Univ. Press

Missförstådd ”biologism”

Marx och vänstern välkomnade Darwin och evolutionsläran. Men den misstolkades och perverterades snabbt av den imperialistiska överklasshögern för att rättfärdiga ojämlikhet och rasism. Felaktigt pratade man om den starkes överlevnad när det handlade om den mest lämpliga livsstrategin i den givna miljön. Som oftast handlade om samarbete till ömsesidig nytta.

Än idag vidmakthåller många samhällsforskare och vänsterfolk en negativ inställning till vad de konspiratoriskt benämner ”biologismen”. Detta trots att evolutionsforskningen de senaste femtio åren kommit med upprepade bevis för människans unika socialitet och enastående gemenskapskänsla.

Den som vill lämna denna gamla trista ”progressiva” tradition kan exempelvis studera ”Evolutionary Psychology – An Introduction”. Läs om altruism, ömsesidighet, moral, grupplojalitet, anknytning, jämlikhet, familjekärlek, gruppsocialisering, konsensus etcetera. Människan formas av såväl biologi som av (vår biologiska förmåga till) kultur.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements