Är det inte dags att förbjuda jägarna?

Den svenska jägarkåren visar gång efter annan ett de är renons på sunt förnuft och demokratiskt sinne. Säkerligen gäller det inte alla jägare, förmodligen bara en minoritet, men tillräckligt många för att få en att fundera på om vi inte borde dra in alla jägares licens, för att sen få dem att ansöka igen. Alla vapen måste förstås också lämnas in. Sker inte det så grips jägarna för vapenbrott. Efter ny ansökan om licens och eventuellt godkännande av denna kan de godkända jägarna få sina vapen tillbaka. De som på något sätt obstruerar mot förfarandet får ingen ny licens.

I Dalsland och Bohuslän vill jägare skjuta ett par vargar för att de stod och tittade. Det är ju helt orimligt som ju alla förstår. I Dalarna ökar tjuvjakten. I vargreviret Riala norr om Stockholm har tiken (honan) troligtvis skjutits illegalt. Det sunda förnuftet, det demokratiska sinnet och respekten för samhällets beslut och lagar brister uppenbarligen hos många jägare. Men åtgärder mot den odemokratisk och i många stycken helt oförnuftiga och till viss del kriminella svenska jägarkåren räddar inte den svenska vargstammen.

För att den svenska vargstammen ska kunna klara sig själv på lite längre sikt krävs att det finns en stabil kontakt mellan vargarna i Norge-Sverige och vargarna i Finland-Ryssland. En sådan kan bara skapas om varg tillåts i renskötselområdet. I det läget måste kanske politiken gentemot rennäringen och samerna förändras. Endast en liten minoritet av samerna lever på rennäringen. De flesta lever på annat. Ett av de största samiska partierna, Fiske- och jaktsamerna, är mot privilegier för rennäringen och mot privilegier för det fåtal samer som idag äger och lever på renar:

Samelagen skall innebära att alla samer i grunden skall äga lika rätt på sina förfäders mark till kostnadsfri jakt, fiske, fångst, brännved, husbehovsskog och slöjdvirke m.m. Vid utövande av de samiska rättigheterna skall fri färdselrätt gälla. Grundläggande för rättigheterna är att dessa vilar på enskild urminnes hävd.

Alla samiska byggnader och andra samiska kulturspår har rätt att restaureras för att bevara och stärka den samiska kulturen samt den samiska rätten.

Vid alla typer av expropriation eller annat intrång skall alla samer som drabbas erhålla någon form av kompensation.

Alla samer skall ha rätt att bli undervisade i sitt eget språk. Alla samiska dialekter skall vidmakthållas.

Alla samiska näringar skall stödjas för att möjliggöra en levande samisk kultur i framtiden. Alla samiska näringar skall värderas jämlikt och ingen näring skall prioriteras före någon annan.

Sametinget skall ha det övergripande ansvaret för samisk näring och kultur.

Rennäringen skall liksom idag regleras av en rennäringslag. Denna rennäringslag skall enbart gälla direkta rennäringsfrågor. Alla övriga frågor och rättigheter skall regleras av samelagen.

Den så kallade dubbelregistreringen på privat mark ska upphöra.

Alla renmärken, även dem som konfiskerats av staten skall kunna användas.

Vid allt röstningsförfarande inom samebyn skall en person motsvara en röst.

Alla samer skall äga rätt att utöva de samiska näringarna.

Ett miljö- och jämställdhetstänkande skall genomsyra Jakt- och Fiskesamernas partipolitik.

Jakt- och Fiskesamerna skall aktivt verka för att stimulera utveckling samt ökad möjlighet för samiska ungdomar att verka i sina hemområden.

Så kanske måste den svenska samepolitiken omorienteras till förmån för alla samer och inte bara vara till förmån för de renägande samerna. Och vargar måste tillåtas i de områden i norra Sverige där varg idag är förbjuden. Naturligtvis måste den svenska staten också passa på att lösa markfrågan, dvs ge tillbaka deras mark, deras rättigheter till deras egen mark som Sverige tagit från dem.

Intressant?
Mer: Mingeaidnu, GP1, 2, 3DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Så vitt jag tror mig veta, har samerna aldrig ägt marken!

  Det har ingen annan heller.

  Det var först på senare tid 1800-tal, som svenska staten konfiskerade marken utanför bondesamhällena i norra Sverige.
  Detta på grund av att man då började inse vilka rikedomar som kunde utvinnas där i form av skog, malm och vattenkraft.

  Samerna har alltså nyttjat markerna för att kunna bedriva sin renskötsel och enbart använt sig av de resurser som krävdes för att kunna leva i norr.

  De har alltså inte värnat om äganderätt till markerna, utan bara nyttjanderätt.

  Det är i praktiken samma krav de har idag. Rätten att kunna bedriva sin renskötsel på samma sätt som de gjort i århundraden, följande renens naturliga rytm med vandringar mellan fjäll och skogsland.

  Att sedan icke renskötande samer, boende i Stockholm och annorstädes, skall ha samma förmåner, med anledning av etnicitet, trots att de sedan länge lämnat
  renskötseln försvårar för de ännu aktiva renskötarfamiljerna att hävda sin rätt!

  Detta om nyttjanderätten till betesområden och flyttvägar.

  Om sedan samerna skall få ersättning för den kolonisering som skett är en annan historia.

  Men nyttjanderätten skall givetvis tillfalla  de renskötande samerna!

  • Du har förstås rätt om äganderätten till marken. Nyttjanderätten ska förstås tillfalla alla samer som bor i de aktuella områdena. Dvs inte bara de 1000 personer som lever på rennäringen. Det där med samer i Stockholm och Göteborg måste förstås diskuteras. Men även en minoritet i Norrland lever på rennäringen.

 • Anonym

  Ja vi gör som du sägar.  Alla jägare får lämna in bössor och licenser så får ni själva andra förvalta djurstammarna och ta reda på trafikskadat vilt mitt i nätterna, försöka skrämma bort björnar som gräver i sopor inne i byarna mm. Viltolyckorna kommer explodera och människoliv gå till spillo. Det mest patetiska förslag jag någonsin hört.

  • Vilket ju inte alls är vad jag skrev. Kanske du borde läsa lite bättre? Jag vet vad jägare gör och att de behövs. Men se då till att era kollegor uppför sig, följer lagar och förordningar. Jag har inget mot jakt heller. När du läser så slarvigt som du gjort så förstärker du ju tyvärr bara bilden av jägare som onyanserade och utan sunt förnuft.

 • AnteD

  Ja man ska sopa framför egen dörr innan man uttalar sig. Jag kan nog påstå att jag har kollegor som beter sig betydligt mer korrekt än vad dina vänsterkollegor gör. Men du måste förstå att när allt förtroende för tjänstemän och politiker är borta på landsbygden, när man sviker dom gång på gång och mörkar och ljuger i rovdjursfrågor. När man är allierade med extremisterna på rovdjursföreningen mm så tar man lagen i egna händer. Varför ska vi som valt att bo på landsbygden få se vårt kulturarv krossas för att nån idiot i storstan bestämt att vi ska ha all varg på ett konsentrerat ställe. Alla precis alla utom dom som bestämmer vet att det funkar inte med rovdjur och människor på en liten yta. Då måste rovdjuren bort. Så enkelt är de.

 • Anonym

  Med nyttjanderätt menar jag här rätten att färdas över och låta renar vistas i de marker de gjort, sedan renskötsel i egentlig mening började.

  Alltså långt innan staten eller enskilda personer tog sig rätten att äga den mark, som tidigare  nyttjades av de renskötande samerna, när de följde sina renar på deras naturliga vandringar och vistelser mellan fjäll och skogsland.

  För övrigt gäller ju  allemansrätten, om att fritt vistas i naturen  alla, även de samer som inte längre är renskötande, under förutsättning att det som finns där
  inte skadas..

  Men de renskötande samernas rätt att också finnas där med sina renar, måste garanteras, även om det kan bli till men för ägarna.

  För övrigt är det en skam, att inte Sverige, detta ”samvetets röst i världen”,
  vägrar att skriva på FN-resulitionen om urbefolkningars rätt, samtidigt som
  vi å de grövsta upprörs om exempelvis ubefolkningarna i Nya Zeeland eller
  på Nya Guinea skulle råka ut för orättvisor!

 • nej det förstår jag inte. Ni är en liten minoritet. varför ska vi andra finna oss i att ni vägrar följa de lagar och förordningar vi har. Eller att ni saknar sunt förnuft? Det finns ingen anledning. Mitt inlägg blir ju dessutom allt sannare för varje kommentar du gör. Du understryker och förstärker hela tiden det jag skrev från början.

 • Anonym

  Menar du att landsbygdsbefolkningen är en minoritet? Vad räknas som landsbygd då? Jag påstår nog att landsbygdsbefolkningen utgör en stor del av landets befolkning och dom har blivit påtvingad en rovdjurspolitik som har havererat totalt.Åk ut i landet och se dig omkring. Lätt att sitta i en storstad och blogga hit och dit om en sak som dom egentligen inte har ett dugg med att göra. Mycke att vinna men absolut inget att förlora. Medans vi på landsbygden ska få vårt fäbodbruk, vår jakt, vår djurhållning förstöras totalt av folk som slipper bo mitt i eländet. Förstår inte varför såna som du ens bryr dig. Du berörs ju inte av rovdjurens framfart. Kanske vi ska sätta ut ett gäng runt parkerna i götet där ni rastar era hundar ska vi se hur reaktionen blir. För kan rovdjuren finnas runt våra gårdar kan väl lika gärna ni ha dom också. Varför ska vi följa lagar och förordningar då vänsteraktivister och djurrättsaktivister inte gör de?? När förtroendet för dom som bestämmer är borta då skapar man egna lagar. Finn er i det.

  • Det finns varg (och lo) där min sommarstuga finns. Inga problem. Det finns varg där jag är uppvuxen, där min mormor bodde. Folk har inga problem där. Gränsen för det vargreviret går två mil från där jag bor nu. Det finns varg (och björn, som ju är betydligt farligare) där min mamma bodde i 20 år, Ramsjö I Hälsingland. Inga problem.

   Det finns 2 000 vargar plus vildhundsflockar i Grekland där jag arbetat som fåraherde. Det var inga större problem. Finns det varg får man anpassa sig. Man har lämpliga hundar som vaktar fåren (ex.Ovtjarka, Maremma), fåraherdar, lämpliga stängsel och får bete sig på ett vettigt sätt. Löshundsjakt får man sluta med osv. Vad är götet för nåt? Jag trodde bara det var stockholmare som använde det uttrycket. Ingen göteborgare använder det i alla fall.

   Majoriteten av Sverige befolkning bor i storstäder om vi räknar städer och stadsområden med över 100 000 invånare. Nästan 1 miljon i Göteborg, 2 miljoner i Stockholm, en halv miljon i västra Skåne, 200 000 i Östergötland, 100 000 i Borås, 100 000 i Jönköping, mer än 100 000 i Västerås-Eskilstuna, nästan 100 000 i Umeå osv.

   Din attityd och ton är oförändrad oresonabel, oförnuftig och rigid. Bekräftar helt min inställning att såna som du inte borde tillåtas ha vapen överhuvudtaget. Om du nu överhuvudtaget har jägarlicens och vapenlicens.

 • Anonym

  Ja men bara för att det bor en massa folk i stortäderna så ska väl inte glesbygdsbornas livskvalite behöva förstöras. Det är ju precis därför dom bosatt sig där för att kunna leva nära skogen och naturen. Det man undrar är ju hur man ska kunna förvalta en älgstam utan löshundar??? Svara gärna på de? En enorm skada kommer ske på våra skogar och enorma summor kommer att ätas upp av älgarna. Men det tänker ni inte på? För att inte tala om viltolyckorna. Ni ser bara vargen som ett grasiöst djur som lever i dom stora skogarna. Men så ser  ju inte situationen ut. Det finns alldeles för mycke varg på en alldeles för liten yta. Sen så va spelar de för roll hur jag omnämner göteborg? Du fattade ju tydligen vad jag menade ändå. Varför skulle inte jag få ha vapen?? Jag förvaltar och håller nere viltstammarna i detta land så att såna som du kan få ta del av pengarna skogen genererar och att du kan åka betydligt säkrare på vägarna. Men när vi slutar med hundjakten och skiter i eftersöken så blir bilden en annan. Går inte att diskutera med en som bara ser en sida av myntet.

  • Med fler vargar blir det mindre antal. Istället för att vi på konstlad väg ska hålla ner älgstammen kan den hållas ner på naturlig väg. Problemet som jag ser det är eftersök på skadat vilt. Det är svårt att göra utan löshund men det går förmodligen det också.

   Jag förespråkar ju dessutom inte heller att inga jägare ska finnas. Sluta tjafsa och argumentera om saker jag aldrig hävdat. Jag ser inte varg som ett graciöst djur. Jag ser varg som ett djur, ett ganska farligt djur som hör hemma i svenska skogar. Jag har släkt om är fårfarmare och jag har själv jobbat med får i Grekland. Där det finns farliga djur som äter får. Vargar exempelvis. Det går att kombinera.

   Vargtätheten i såväl Grekland som Estland är betydligt högre än i vargdistrikten i Sverige.

   Sen anser jag ju att livskvaliteten ökar med varg i skogen. Det är väl därför man vill bo i naturen, FÖr att det är natur och ganska lite påverkat av människan. Inte för att man vill förvandla det till en människoanpassad park som du verkar vilja göra.