Äganderätten bör försvagas

I Sverige finns ett antal inskränkningar av äganderätten. Det är nödvändigt och bra, men inte tillräckligt. Lagstiftningen kring rennäringen är en, gruvlagstiftningen en annan, naturreservat och nationalparker en tredje och strandskyddslagen en fjärde. Men den viktigaste är allemansrätten förstås och den konstigaste är fideikommissen.

På internet pågår en ständig kamp från storbolag och kapitalintressens sida om att utöka äganderätten och inskränka friheten. Det görs genom lagstiftningens syfte är att reglera internet till de kapitalstarkas och rikas fördel. Till de stora filmbolagens och musikföretagens väl. Därför ska vi vara mot förstärkning av äganderätten på internet.

Att reglera allemansrätten genom lag syftar till samma saker. Finns allemansrätten kodifierad i en lagtext så går den att inskränka och då kommer vi till slut att stå där med en natur som vi inte längre får röra oss fritt i. Storbolagen, SCA, Bergvik och Holmen, som äger majoriteten av den mark i Sverige som inte är statlig är de som gynnas. Finns ingen anledning att göra på det viset. Därför ska allemansrätten inte skrivas in i en lagtext.

På det medicinska området krävs att äganderätten försvagas så att alla människor kan få den vård de behöver. Ny lagstiftning som Acta och liknande går i motsatt riktning. Gynnar storbolagen och missgynnar fattiga. Den typen av lagstiftning bör tas bort.

Äganderätten behöver inte stärkas, den behöver försvagas. Mer mark måste bli kollektiv ägd och förvaltad än vad som finns idag i form av besparingsskogar, allmänningsskogar, häradsallmänningar och socken allmänningar. Statlig mark kanske bör bli förvandlad till allmänningar och behöver den skötas som ju skogsbruksmark och jordbruksmark plägar behöva så arrenderas detta ut. Samerna bör få nyttjanderätten till den mark de behöver för renskötseln och de bör får jakträttigheterna på den mark som är statlig eller allmänning i renbetesområdena.

Läs mer om uppphovsrätt och fildelning:
Patent är lika med monopol
Kultur – för vem, av vem och varför?

Läs om immaterielrätt och vänstern:
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 1
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 2
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 1
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3

Och om inskränkningar i äganderätten:
Repressiv lagstiftning fungerar inte
Kollektiv kultur – bra för välfärden
En modern branschs inställning till piratkopiering
Genmodifierad föda – vad är problemet?
Inskränkningar i upphovsrätt och äganderätt är nödvändiga
Ägares begränsade rättigheter
Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Socialism och marknad:
En möjlig socialism – del 1
Socialismen och marknaden
Företagande under socialismen
Marknad eller plan under socialismen?
Demokratisk kontroll över storföretagen

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, SVT1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Äganderätten bör försvagas”

 1. Detta borde vara en lag för stugägare!

  Det finns
  flera personer som faktiskt vill att länsstyrelsen ska få större
  befogenheter att ta bort stängsel ända ned till vattnet för de som
  har stugor vid vattnet. Använd stängslet ca 5 meter runt stugan
  istället så att folk kan få gå längs med stranden. Eller
  åtminstone skyldighet att få sätta upp en grind så att man kan
  passera obehindrat längs stränderna.

  Det borde verkligen bildas en lag som säger att
  allmänheten ska få gå längst stranden och det ska finnas ett
  förbud att få sätta upp privat skyltar på bryggor eller vid
  strandkanten och liknande, det ser så illa ut med en massa förbud.
  Framför ett öppnare Sverige med mer kompromisser för oss
  människor som vill gå och vara längst stränderna. Stugägarna får
  ju inte mindre mark för det. De äger ju sjötomterna lika mycket
  för det, fast de har endast staket längs sina stugor, det räcker.

   

  1. Det finns en lag som ger alla rätten att gå längs stranden. Det är förbjudet att stänga av. Den lagen heter Strandskyddslagen och infördes 1972.

Kommentarer är stängda.