Rån mot ungdomar – ett brott där Malmö sticker ut

Rån mot ungdomar, ofta kallade ungdomsrån och utförda av andra ungdomar, är ett brott som är markant mycket vanligare i Malmö-området än i andra delar av Sverige. Utvecklingen i Malmö avviker dessutom radikalt från utvecklingen på samma område i Göteborg. Vi ska samtidigt komma ihåg att den generella brottsligheten inte är högre i Malmöområdet än i andra svenska storstadsområden.

Jag har jämfört ett antal utvalda kommuner i Malmöområdet, Göteborgsområdet och Stockholmsområdet. Åren 2007 och 2011. Siffrorna från Brå sistnämnda år är ännu så länge preliminära. Det mått jag använder mig av är antalet rån mot personer under 18 år per 100 000 invånare. I Skåne såväl som Malmö var dessa siffror högre år 2007 än i Västra Götaland och Göteborg, men inte så mycket. Skillnaden mellan Stockholm och Göteborg var större än skillnaden mellan Göteborg och Malmö. För jämförelse har jag också tagit med ett antal förortskommuner eller närliggande kommuner till de stora, Burlöv, Lund, Mölndal, Botkyrka och Sundbyberg.

Rån mot personer under 18 år per 100 000 invånare år 2007

Skåne, 17
Malmö, 42
Burlöv, 32
Lund, 7
V.Göt, 14
Gborg, 34
Mölnd, 8
Stlän, 15
Sthlm, 22
Botky, 13
Sundb, 32

Sen dess har det skett en ökning av personrånen mot ungdomar i Skåne, Malmö, Stockholms län och Stockholm men inte i Västra Götalands län och Göteborg. Skillnaden i utveckling går inte att förklara utifrån ekonomiska eller sociala förhållanden. Göteborg är i stort sett lika fattigt som Malmö, jämförelser är dock svåra att göra då den sociala och ekonomiska klasstrukturen är lite olika. Arbetslösheten är ungefär densamma osv. Stockholm och Stockholmsområdet är däremot rikare. Det gäller i alla klasser, även bland arbetare och fattiga alltså, jämfört med motsvarande människor i Malmö och Göteborg. Inte heller gå utvecklingen att förklara utifrån etniska förhållanden. Andelen ungdomar som har invandrarbakgrund är i stort sett densamma i Göteborg och Malmö, men lägre i Stockholmsområdet.

Rån mot personer under 18 år per 100 000 invånare år 2011

Skåne, 38
Malmö, 99
Burlöv, 60
Lund, 39
V.Göt, 16
Gborg, 32
Mölnd, 11
Stlän, 24
Sthlm, 36
Botky, 27
Sundb, 36

Medan ökningen i Stockholm varit måttlig så har antalet rån mot ungdomar i Skåne och Malmö fördubblats. I Lund har ökningen varit kraftigast av alla de kommuner jag tittat på. eftersom man inte kan förklara denna olikartade utveckling utifrån socioekonomiska eller etniska faktorer måste man se på andra saker. Närmast till hands ligger polisens arbete och den sociala sammanhållningen.

Om polisen arbetar på ett markant annorlunda sätt i Göteborgsområdet kan det förklara att det blir vissa skillnader. Det kan förklara skillnader i den storleksordning som finns mellan Stockholm och Göteborg. Om den sociala sammanhållningen, den sociala kontrollen är större i Göteborg kan det också förklara skillnader. Jag misstänker att bägge sakerna spelar roll för Malmö och Skånes dåliga utveckling. Det sociala sönderfallet är större i Skåne och Malmö vilket understryks av det mycket större stödet för Sverigedemokraterna i landsdelen. Detta stöd verkar i sin tur förstärkande på det sociala sönderfallet och den bristande sammanhållningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements