Skolproblem i Krokslätt

I Krokslätt som är två stadsdelar i Södra Göteborg och norra Mölndal har man skolproblem. I Krokslättskolan nästan längst söderut i Krokslätt är det överfullt. Därför ska en del barn från både Krokslättsskolan och Toltorpsskolan flytta till Sörgårdsskolan som ligger nån kilometer längre norrut i Krokslätt än vad Krokslättsskolan gör. En del föräldrar är oroliga för detta då Sörgårdsskolan enbart varit högstadiskola en tid. Från Toltorpsskolan är  det dessutom en säkrare väg till Mossebergsskolan i Guldheden än till Sörgårdsskolan. Förmodligen kortare också. I Mossebergsskolan finns det utrymme för fler elever och det är en skola utan högstadium.

Ytterligare 1000 meter norr om Sörgårdsskolan ligger ytterligare en skola. En skola med både lågstadium, mellanstadium och högstadium. En skola där den alldeles för högt satt internhyran innebär att de minskande elevunderlaget gjort driften för dyr. Så den skolan, Buråsskolan, ska stängas och de eleverna tvingas iväg till skolor långt bort i Guldheden och Mossbergsskolan. Dessutom är vägen från Burås, Fredriksdal och Almedal till Mosseberg allt annat än ofarlig. Med problem och minskad valfrihet som följd.

Frågan man ställer sig är varför inte de två berörda offentliga förvaltningarna, de ansvarig för skolorna i den del av Krokslätt som ligger i Mölndal och de ansvariga för de skolor som ligger i den del av Krokslätt som ligger i Göteborg samarbetar för att lösa problemen. Den ena förvaltningen brottas med överfulla skolor och den andra med en dåligt utnyttjad skola. Låter som om de två skulle kunna hjälpa varandra med mycket. Fast sådant samarbete kanske inte är möjligt när alltså måste upphandlas. Prissättas och utsättas för marknadsprövningar. Men förmodligen vore det bra för båda förvaltningarnas ekonomi och bra för barn och familjer i Krokslätt som helhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements