Största invandrargruppen är svenskar

Häromdagen skrev jag ett inlägg om hur många invandrare som det finns i Sverige. Det är ungefär 1,2 miljoner och du kan läsa om varifrån de kommer i det inlägget. I inlägget nämnde jag också att den största gruppen invandrare såväl som utvandrare är människor födda i Sverige. Idag har SCB presenterat statistik som visar just detta. Dessutom visar statistiken att vi idag har fler utvandrare från Sverige per år än det antal som utvandrade per år under den stora utvandringstiden på 1800-talet. Däremot så är andelen utvandrare mycket lägre idag, Ungefär 0,5% per år jämfört med 1% per år de år som hade störst utvandring på 1800-talet.

Utvandringen idag ser dock markant annorlunda ut. Idag handlar det om svenska som åker utomlands för att arbeta. De länder man främst utvandrar till är de andra nordiska länderna, Storbritannien och USA. De allra flesta återvänder några år senare till Sverige. Ofta när de ska ha barn för det är mycket bättre att ha barn i Sverige än i nästan alla andra länder. På 1800-talet lämnade man fattigdom och politisk förföljelse i Sverige för att skaffa sig ett nytt liv nån annan stans, företrädesvis i USA. Dvs den tidens utvandring från Sverige var av samma typ som stora delar av den invandring vi idag har till Sverige. Men även när det gäller invandringen så är, som sagt var, den överlägset största gruppen människor som är födda i Sverige.

Trots den stora utvandringen och en minskad invandring är Sverige fortfarande ett invandringsland, det vill säga vi har en större invandring än utvandring. Sedan toppåret 2009 har invandringen dock minskat och omfattade  under 2011 totalt 96 467 personer. Liksom tidigare år var det fler män än kvinnor som invandrade och den genomsnittliga åldern på invandrarna var 28 år både för kvinnor och män. Vanligast var det att svenska, irakiska och polska medborgare invandrade.

Från viss länder har dock invandringen ökat och det handlar då om lädner som präglats av upproren i den arabiska delen av världen som Jemen, Libyen, Egypten och Syrien. Invandringen från dessa länder har ökat med drygt 50 procent jämfört med 2010. Till största delen är det män som har invandrat. Ett annat land med oroligheter är Afghanistan. Invandringen av medborgare därifrån har ökat under de senaste fyra åren och var vid årsskiftet det fjärde vanligaste medborgarskapet bland invandrarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements