Avskaffa politisk tillsättning av nämndemän

Jag tycker det är bra om man avskaffar systemet med politiskt tillsatta nämndemän och breddar rekryteringen. Däremot tycker jag nämdemannasystemet ska vara kvar vilket jag skrivit i ett annat inlägg, Jurister är inte som vanligt folk:

Min uppfattning är att advokater/jurister/domare inte är representativa för det svenska folket. Deras sociala bakgrund är övre medelklass och överklass i mycket större utsträckning än genomsnittet bland svenskar. Detta får till följd att överklassfördomar och överklassattityder gentemot brottslingar, arbetare och fattiga får genomslag i hur brott bedöms. Det är därför invandrare döms på mindre bevisning och hårdare än folk som heter Svensson. Det är därför folk i politiskt influerade rättegångar som efter Göteborg 2001 får extremt hårda straff i förhållande till brottet. Det är därför straffvärdet för  egendomsbrott ofta är förhållandevis högre än straffvärdet för våldsbrott.

Det sistnämnda har inte med nämdemannasystemet att göra men är ytterligare belägg för att advokater/jurister/domare inte är representativa för vanligt folk (lagar är konstruerade och skrivna av jurister). De är inte som vanligt folk alltså. Vilket är ett argument för att nämndemän ska finnas.

[…]

Det är massvis med saker som inte kommer fram i det öppna. Det gäller juristers fördomar, juristers släktband, deras uppknytning till åklagare, poliser, domare, advokater osv. Sådant spelar roll i rättegångar. Detta kan motverkas genom människor med lokal förankring, med kännedom om lokala maktstrukturer och kotterier. Det är som jag ser det ett vettigt argument för nämndemän.

[…]

Sen kan vi inte heller kringgå sådant som att jurister, domare, advokater etc har privilegier att försvara. Det är också ett starka skäl till att vara mot nämndemän. Med färre nämndemän och fler jurister som dömer blir efterfrågan på jurister större. Löner och ersättningar kan tvingas upp. Juristerna kan framstå som de oersättliga experter de kanske egentligen inte är osv. Det finns all anledning att misstro juristers/advokaters och domares argumentation i dessa frågor.

Läs hela inlägget.

Samtidigt som jag alltså är anhängare av nämdemannasystemet så tycker jag också att man kan bredd rekryteringen genom att frångå att man måste tillhöra något av de partier som är representerade i den valda församlingen i kommunen. De flesta människor är inte med i något parti och det betyder att inte heller nämndemännen idag kan anses vara representativa för det svenska folket. Självklart inte från eliten i samma utsträckning som domare, åklagare och advokater, men ändå från en speciell grupp människor, partimedlemmarna.

Nämndemän är alltså i grunden bra men rekryteringen bör breddas.

Läs också:

Orättvis rättvisa
Maria Abrahamsson vill införa skampåle
Rövslickande nämndemän och domare ger sämre rättssäkerhet
Assange har rätt i sin kritik mot svenskt rättsväsen
Mer kritik av långa häktningstider
Jurister är inte som vanligt folk
Eliten vill bestämma mer
Man behöver inte vara olämplig som nämndeman bara för man begått brott

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements