Världens största vapenexportör

Inte i totalvolym eller totalvärde, men i förhållande till befolkningen är Sverige världens största vapenexportör. Det framgår av en artikelserie i DN där man redovisar Svenska Freds omräkning och redovisning av Sipris siffror på de största exportörerna i förhållande till befolkningen. Men även i totalvolymer hör Sverige till världens tio största exportörer:

1. USA
2. Ryssland
3. Tyskland
4. Kina
5. Storbritannien
6. Frankrike
7. Sverige
8. Italien
9. Spanien
10. Nederländerna

Per capita är Sverige störst följt av Israel och två andra små aggressiva kapitalistmakter i nordvästra Europa, Nederländerna och Norge:
Land vapenexport; befolkning

1. Sweden 806; 9,3
2. Israel 472; 7,4
3. Russia 6039; 141,9
4. The Netherlands 503; 16,5
5. Norway 141; 4,8
6. Germany 2340; 81,9
7. USA 8641; 307,0
8. Switzerland 137; 7,7
9. UK 1054; 61,8
10. Jordan 88; 6,0

En stor del av svensk krigsmaterielindustri ägs av utländska intressen. Den största krigsmaterieltillverkarenSaabägs dock inte av något utländskt företag utan av familjen Wallenberg som kontrollerar 8,1% av rösterna i företaget. Om aktierna som SEB fonder innehar också räknas med så blir det 9,7% av rösterna som Wallenbergs kontrollerar. Den största affären 2011 som också påverkar att Sverige blivit det största exportlandet är den tveksamma exporten av JAS-plan till Thailand. Även andra stora affärer handlar om export till demokratiskt tveksamma regimer och diktaturer.

Vapenexporten uppgick 2011 till 13,9 mdkr, vilket är en i stort sett oförändrad nivå relativt 2010. De 10 största köparländerna tar då emot inte mindre än 82 % av den samlade exporten. I likhet med tidigare år är det också ett fåtal stora affärer som dominerar. 2011 handlar det om export av Jas 39 Gripen till Thailand och det flygburna övervakningssystemet Erieye till Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan. Vad gäller traditionella samarbetsländer kan konstateras att exporten till Storbritannien, USA och Nederländerna varit fortsatt omfattande. Även till Indien och Sydafrika har exporten varit stor. Här handlar det om följdleveranser till tidigare exporterad armémateriel respektive JAS 39 Gripen.

Att Sverige är en mycket stor vapenexportör har alltid varit känt, men jag tror inte att Sverige någonsin tidigare varit den allra största i förhållande till befolkningen. Svenska vapen har i modern tid förekommit i de flesta krig i världen och finns i de flesta diktaturer.

Inspektionen för strategiska produkter offentliggjorde idag statistiken över svensk vapenexport under 2011. Siffrorna visar att exporten till diktaturer ökat dramatiskt. Saudiarabien får ensamt köpa vapen från Sverige för 2,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en femtedel av den totala exporten, toppnoteringen 13,9 miljarder.

– Exportstatistiken visar att de svenska reglerna för vapenexport konstant åsidosätts. När Saudiarabien, en av världens mest brutala diktaturer, får köpa vapen för 2,9 miljarder av Sverige är det svårt att se vilken funktion reglerna överhuvudtaget fyller, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Bland de tio största mottagarna märks de fyra största Thailand, Saudiarabien, Indien, Pakistan samt Förenade Arabemiraten på åttonde plats. Dessa fem länder stod ensamma för 60 procent av den svenska vapenexporten.

– Den svenska vapenexporten frodas i det politiska vakuum vi lever i nu. ISP åsidosätter regeringens riktlinjer och regeringen förhalar riksdagens beslut, säger Anna Ek.

Enligt regeringens riktlinjer för vapenexport är respekt för mänskliga rättigheter ”ett centralt villkor” för att godkänna exportaffärerna. Den 19 maj förra året beslutade riksdagen att regeringen ska skärpa lagen i syfte att förhindra vapenexport till diktaturer.

Att exporten ökat under senare år är alltså inte någon tillfällighet utan resultatet av en medveten politik från den borgerliga regeringen (och den föregående socialdemokratiska som förde samma politik). Sverige deltar också i allt fler krig och det innebär utöakde afföärsmöjligheter för svenska krigsmaterielföretag:

– Vi har ett läge där vi är med överallt – Libyen, Afghanistan, Kosovo, Nato-övningar och så vidare – utom i de sammanträdesrum där besluten fattas. Det kan man säga är helt ok så länge det ligger i våra intressen, men i den mån det inte gör det blir det ett problem att inte ha inflytande. Personligen frågar jag mig vad vi ska ha alliansfriheten till, ens retoriskt. För min del är den mest i vägen.

Skriv på ett upprop (misstroendeförklaring) mot den svenska vapenexporten.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Världens största vapenexportör”

Kommentarer inaktiverade.