DDR avslöjat

Boktips
Stasiland
Anna Funder
Forum

DDR avslöjat

På något sätt framstod Östtyskland som den mest välfungerande satellitstaten. Men DDR klarade bara sin ekonomi med sovjetiskt stöd. Även den utbyggda sociala välfärden, som än idag nostalgiskt saknas av många forna östtyskar, var alltså något av lånade fjädrar.

Och social välfärd kan förstås på intet sätt försvara den övervakning, det förtryck och den tortyr som krävdes för att upprätthålla systemet mot majoritetens vilja. Denna smutsiga sida av DDR skildras med fascinerande personskildringar och en myckenhet av miljökänsla i ”Stasiland”.

Offer och förövare (forna Stasimedarbetare) kommer till tals. De senare är okuvligt lojala mot den forna diktaturen, som de försvarar samtidigt som de kommer med hattirader mot kapitalismen. De gamla Stasimännen organiserar sig fortfarande i hemlighet.

Och de var många. I Hitlertyskland fanns en Gestapoagent på 2000 invånare, i Stalinsovjet en KGB-agent på 5830 invånare, och i DDR en Stasiagent eller angivare på 63 personer (med deltidsangivare kanske en på 6,5 personer).

Nytt för mig var att man planerade att invadera Västberlin. Och att det förekom kupper mellan olika maktgrupperingar i partiet. Att en i grunden så god idé kan korrumperas så till den milda grad som skedde i DDR är skrämmande och djupt deprimerande.

Hans Norebrink

Läs mer: Guardian, Laura Hird, Marxistarkiv, Annafunder.com, BBC,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements