KAB Fastigheter och fuskbygget på Friggagatan

Idag har Göteborgs-Posten en artikelserie om fuskbygget vid Friggagatan. Det nya huset som skulle vara i samma stil som de gamla funkishusen men med lägenheter istället för de kulturhistoriskt värdefulla verksamhetsbyggnader som fanns där förut. De gamla husen var väl inte speciellt snygga, men de fungerade i motsats till nybygget som inte heller är alltför snyggt. I de gamla husen fanns mc-firmor, porrklubbar och många underliga småföretag så man kan säga att bra hus med udda verksamheter och mångfald har ersatts av dåliga hus och enformighet. Jag vet inte om det bytet verkligen är ett positivt byte. Det är det nog faktiskt inte om jag tänker efter.

I tidningen stod det också om ett av de fastighetsbolag som är ägare, KAB Fastigheter. Detta företag har sitt kontor på Mölndalsvägen 21 och så vitt jag vet har de alltid skött sin fastighet där på ett bra sätt. Men det finns så vitt jag vet en annan historia bakom bolaget också. Förr i tiden gick det då ökända företaget under namnet K.A. Andersson. Förutom fastigheten på Mölndalsvägen ägde bolaget på 1970-talet en mängd rivningsfastigheter på olika håll i Göteborg.

De hade som princip att bara hyra ut i andra hand eller rentav i tredje, fjärde eller femte hand, men utan att godkänna andrahandskontrakten. Något som innebar att bolaget i princip inte behövde reparera och sköta fastigheterna. Man hade ju formellt inga hyresgäster som kunde klaga eller kräva nåt. Att detta bolag (om det nu är samma bolag) nu är inblandat i det misskötta, men nybyggda, fuskbygget på Friggagatan är nog mer än en tillfällighet. Tillvägagångssättet var nu inget unikt för K.A. Andersson utan även andra fastighetsägare på den tiden använde dem, Exempelvis kommunens Göta Lejon och Tobisson.

Idag finns dock, förutom fuskbygget vid Friggagatan, inget som tyder på att KAB Fastigheter på något sätt skulle vara ett dåligt fastighetsbolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements