Har Rosengård de fattigaste barnen?

Det påstår i alla fall i dagens tidningar och jämför man Rosengård med hela Angered i Göteborg och med Rinkeby/Kista:

På uppdrag av Socialstyrelsen har Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram siffror över den relativa fattigdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Siffrorna bygger på hur många familjer som har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av snittet för befolkningen i övrigt.

– Det är ett vedertaget EU-mått för att mäta ekonomisk utsatthet. I beräkningarna tar man bland annat hänsyn till familjernas storlek och antalet vuxna, säger Petter Wikström, statistiker på SCB.

Resultatet visar att andelen fattiga barn skiljer sig kraftigt åt över landet. Ett område, Rosengård, sticker ut väsentligt mer än andra. I denna stadsdel lever 71 procent av barnen i ekonomisk utsatthet. I Stockholmsförorterna Rinkeby/Kista och i Angered i Göteborg är motsvarande tal 51 respektive 50 procent.

Men jämförelsen är ju befängd. Angered innehåller förhållandevis välmående villaområden som Linnarhult och Olofstorp såväl som mycket fattiga områden som Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet. Det gör inte Rosengård utand et är ett enda fattigt område. Ska man jämföra så måste man plocka ut delar av Angered annars är jämförelsen inte relevant. Sannolikt är både Lövgärdet, Hjällbo och Gårdsten lika fattiga eller fattigare än Rosengård. Det gäller sannolikt också Bergsjön, Backa-Röd, Biskopsgården och Tynnered.

Rapporten om barnfattigdom som SCB tagit fram för Socialstyrelsen är som jag ser det totalt meningslös och kan inte ligga till underlag för några slutsatser alls. Att påstå att Rosengård sticker ut är helt enkelt inte sant. Rapporten missleder och stigmatiserar istället för att möjliggöra en vettig analys och vettiga åtgärder. Detta genom att den är oduglig och jämför äpplen med päron.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements