Hur kan vi stoppa världskatastrofen?

Boknytt
Den stora förnekelsen
Wijkman/Rockström
Medtröms Bokförlag

Hur kan vi stoppa världskatastrofen?

Detta är en nödvändig, kunnig och initierad sammanfattning av mänsklighetens växande och brännande överlevnadsproblem. Det handlar om kriser, hot och brister relaterat till följande;

Klimat. Miljö. Energi. Befolkning. Fattigdom. Utveckling. Mat, Grundvatten, Färskvatten. Olja, Biologisk mångfald. Havsförsurning. Hunger. Fosfor. Ekosystem. Resurser. Ekonomi. Finanser. Konsumtion. Tillväxt. Extremväder. Torka. Havshöjning. Koldioxid. Artutrotning. Malm. Råvarupriser. Glaciärsmältning. Utfiskning. Monsunsystem. Bristmetaller. Tötundra. Atmosfären. Ökenutbredning. Gas. Kol. Krig. Etnokonflikter. Kväve. Kemikalier. Metan. Monokulturer. Termodynamik. (Regn)Skogsskövling. Försurning. Jordutarmning. Bilism. Naturkapital. Temperatur. Ozon. Markerosion. Sjukdomsspridning. Hälsa. Utbildning. Jämställdhet. Sociala problem. Växthusgaser. Entropi. Köttkonsumtion. Arbetslöshet. Inkomstklyftor. Välfärd. Säkerhet. Ohållbara brukningsmetoder. Folkförflyttningar. Våtmarker. Bidöd. Korallrev. Överkonsumtion. Livsstil och Livets Mening.

Författarna,  kändisarna Anders Wijkman och Johan Rockström, attackerar den omöjliga ”myten om den eviga materiella tillväxten (=Den stora förnekelsen). De bemöter grundligt klimatförnekarnas argument. De sågar politikernas vanföreställningar att det går att kompromissa med naturen. De betonar att naturvetare, samhällsvetare och politiker måste samarbeta i aktiv problemlösning (aktionsforskning) utifrån ett etiskt och planetärt helhetsperspektiv (alla problem hänger samman och måste lösas gemensamt) i tid och rum.

Vidare kritiserar de marknadens misslyckande på område efter område – en ”systemkris”. De efterlyser en ny ekonomisk modell, radikala omställningar och revolution. I praktiken vädjar de till människors goda miljövilja, och förespråkar tekniska lösningar inom kapitalismens ramar. Att de akuta, gigantiska hot och problem världen står inför kanske kräver ett nytt samhällssystem ligger utanför deras tankeramar.

Hans Norebrink

Läs mer: IDG, Uppsalainitiativet, Minplanet, SVD, Allt är vågor, Global Utmaning, Cogito, Hågelby, Internationalen, NyTeknik, Newsmill,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements