Cold response – militärflyg försvunnet

Cold Response är en stor militärövning på Nordkalotten. Ytterligare en av de militärövningar som visar att Sverige inte längre är neutralt. Sverige har ju i och för sig aldrig varit neutralt, men utåt sett har neutraliteten i all fall upprätthållits fram till de senaste decennierna. I Cold Response deltar 14 länder och man övar bland annat krigföring mot helt demokratiska aktionsformer som demonstrationer:

Länderna som deltar är Norge, Sverige, Finland, Danmark, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Lettland, Tyskland, Belgien, Spanien, Irland samt USA. Även representanter för Nato deltar.
Övningarna genomförs främst på norskt territorium, främst mellan Harstad, Narvik och Tromsö. Även svenskt territorium utnyttjas.

Trupperna tränar på att agera ”i ett krisområde, där trupperna ska hantera allt från högintensiv krigföring till terrordåd och massdemonstrationer” enligt det norska försvaret.

Att svenska fösvaret deltar i militäroperationer där man bland annat ska lär sig hanter folkliga massdemonstrationer är inte speciellt lämpligt ur demokratisk synpunkt. Det är knappast i överensstämmelse med demokratiska ideal.

Naturen tycks inte heller gilla övningen och i mycket besvärliga väderförhållanden har ett norskt Herculesplan störtat i de svenska fjällen. Närmare bestämt ska det vara i Kebnekaiseområdet, eventuellt i Tarfaladalen som ligger där. Man kan nästan säga att det är en slags ”cold response” till övningen. Kylan och naturen har slagit tillbaks. Kylan och det dåliga vädret har gjort sökandet svårt och man befara att all fem som var ombord på planet kan ha omkommit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements