Valley – brittiska handelsmän i Gävle

Del 4 av 5 i serien Gävles handelshus på 1700-talet

Samuel Valley (1705-1782), föddes i London, flyttade 1744 till Gävle, blev borgare 1748 och bildade med handelsmannen Georg Pabst firman Pabst & Valley. Samuel Valley blev 1760 även direktör för ett sillsalteri.

Jon Petter Valley (1739-1778), son till Samuel Valley, var också grosshandlare. Han bildade tillsammans med Jacob Tottie firman Tottie & Valley.

Den andre sonen Samuel Valley Jr (1747-1805), blev med tiden stadsmajor och rådman. När han 1772 blev delägare i faderns firma Pabst & Valley och Georg Pabst drog sig ur ändrade han namnet till Sam Valley & Son och utvecklade rederirörelsen. Företaget hade 1783 åtta fartyg. Firman råkade ut för fartygshaverier och ekonomiska svårigheter och gick i konkurs på 1790-talet.

Samuel Jr var 1784-1792 delägare i Stenebergs sockerbruk och initierade 1787 Gävle stad att arrendera Kronobränneriet. Han blev själv dess direktör 1794. Rådman 1784, stadsmajor och chef för stadens trupper 1792. Var ledamot av 24 äldste och av kommissionen för återuppbyggnaden efter stadsbranden 1776. Deltog i riksdagen 1789 för borgarståndet, stödde Gustav III och var mycket aktiv under Gefle riksdag 1792. Ägde Holmsunds gamla herrgård i Bomhus. Bodde vid Norra Strandgatan 25 vars ena del beboddes av Daniel Elfstrand d y (1748-1815) som var gift med Karin, en syster till Samuel Valleys hustru Brita. Huset förstördes vid stadsbranden 1869.

Carl Valley (1784-1850), son till Samuel Valley Jr var handlare, rådman, direktör för Kronobränneriet tills det såldes 1849 och bosatt på Strömsbro herrgård. Representerade borgarståndet vid samtliga riksdagar 1828-1847. Ulla Valley, troligen en syster till Carl Valley, var gift med Pehr Elfstrand (1783-1845), son till Daniel Elfstrand d.y.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Brändström – spannmålshandel och rederiSehlberg – grosshandlare och lantbrukare >>
Advertisements