Sehlberg – grosshandlare och lantbrukare

Del 5 av 5 i serien Gävles handelshus på 1700-talet

Gävlefamiljen Sehlberg var ursprungligen fiskare från Sehl i Ångermanland. Nils Henriksson, som flyttade till Gävle, blev borgare där 1681 och kallade sig Sehlberg, avled 1701.

Jacob Sehlberg, en yngre son till Nils Henriksson, fick 1703 burskap för fiske och fraktfart och var en av Gävlefiskarna i Trysunda. Medlem av De 24 äldste och förtroendeman hos fiskarna. hans son, Nils Jacob Sehlberg (1721-1800), var sjökapten som 1755 övergick till import- och exporthandel, Sehlberg & Son, bland annat med järn från Tolvfors. Han var även redare och blev en av de rikaste köpmännen i Gävle på sin tid. Nils Jacob Sehlberg var baggardirektör, direktör för sjömanshuset och ledamot av handelssocieteten. Köpte vid slutet av 1700-talet hemmanet Sätra 3 (Rödjningen)

Carl Jacob Sehlberg (1752-1804), son till Nils Jacob Sehlberg, kompanjon i Sehlberg & Son. Intresserad av magi och mystik bildade han ett ordenssamfund som höll möten på Rödjningen. Hans dotter Carin Sehlberg (1787-1859) var gift med Anders Garberg d y, ledare av Garbergs segelduksfabrik. Hon kom senare att själv leda företaget efter makens död.

Sonen till Carl Jacob Sehlberg, Nils Jacob Sehlberg (1792-1865), övertog familjeföretaget från fadern. Hans dotter Catarina Elisabet Sehlberg var gift med Göran Fredrik Göransson. Carl Jacob Sehlberg (1821-1901), son till Nils Jacob Sehlberg, var ledamot av stadsfullmäktige 1863-1901, ordförande i drätselkammaren 1863-1891 samt vice VD i Gefleborgs Enskilda Bank 1893-1901. Nils Jacob Sehlbergs son Nils Johan Sehlberg (1829-1896), var läkare i Gävle från 1875 och hans son Carl Johan Sehlberg var grosshandlare.

En yngre son till Carl Jacob Sehlberg var Eric Sehlberg (1794-1842). Han var liksom sin far och farfar lantbrukare på Sätra 3, dit Rödjningen hörde. Han studerade bland annat grekiska filosofer på originalspråket och var inspirerad av Rousseaus läror. Efter skolgång och kontorsarbete fick han vid Vifors bruk arbeta på kontoret, i lantbruket och med smide. Intresserad av personhistoria skrev han noggrant av handlingar i kyrkans arkiv och i Gävle stads arkiv i rådhuset. Vid stadsbranden 1869 förstördes det mesta av hans arbete utom ”Gefle och dess släkter under 1600- och 1700-talen”, som förvaras på Gävle stadsbibliotek, och ”Gestriklands Fornminnen”.

Eric Sehlberg d y (- 1880) var styvson till Eric Sehlberg. Hette egentligen Lars Erik Hedman men kallade sig Eric Sehlberg d y.

En Charlotte Sehlberg var gift med Daniel Elfstrand son till Pehr Elfstrand (1783-1845) och Ulla Valley.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Valley – brittiska handelsmän i Gävle
Advertisements