Handelshuset Koschell

Del 12 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Johan Gabriel Koschell (1707-66) fick burskap i Stockholm 1738 och bildade ett handelsföretag tillsammans med svågern Georg Henrik Conradi (1718-99). Detta handelshus gick under namnet Koschell & Conradi. Bägge två var gifta med varsin dotter till Warner (Werner) Groen d.ä (1680-1743). Familjerna Conradi och Koschell korsgifte sig därefter regelbundet.

Under lång tid fanns också ett annat handelshus med namnet Koschell parallellt. Detta drevs av Gabriel Christian Koschell (1743-1810), son till Johan Gabriel Koschell och var det större handelshuset av de två. Innan han startade eget arbetade G.C. Koschell först på faderns firma och sedan på morbrodern Warner (Werner) Groens (d.y., 1724-1811) handelsföretag.

G.C. Koschell tycks ha startat sin verksamhet 1772, men fick burskap som handlande förts 1774. Till en början drev han företaget själv, men tog senare in sonen Gabriel Werner Koschell i firman. G.W. Koschell drev handelshuset ensam till 1818 då han tog in Carl David Ewert som kompanjon.

Koschell (firman som startades av G.C. Koschell) var en av de större järnexportörerna från mitten av 1780-talet till omkring 1805. Återigen en av de större under åren 1813-20. Under 1780-talet och 1790-talet hörde firman regelbundet till de tio största exportörerna från Stockholm överhuvudtaget. 1790 var handelshuset näst störst efter Tottie & Arfwedson med 15% av det totala exportvärdet. På 1780- och 1790-talen var  företaget också en av de allra största importörerna med fokus på import av lite av varje, år 1800 importerade firman mycket stora mängder textilier. Vissa år var Koschell också stor importör av salt.

Som exportföretag av järn fungerade firman G.C. Koschell också som förlagsgivare (långivare) och kommissionär. Det senare gällde genomgående för järnbruken Larsansjö/Lisjö (årsproduktion 40 ton), Baggå/Borgfors (600 ton) och Skattmansö (85) i Västmanland, Westanå (årsproduktion okänd) i Ångermanland, Nyfors (180 ton) i Dalarna, Överum (210 ton) i Småland samt Ehrensdahl (90) i Södermanland. Det sistnämnda bruket köptes 1791 från Henrik Wilhelm Hahr av firman. Dessutom ägde firman andelar i ett antal fartyg. Skattmansö köptes på 1780-talet av G.C. Conradi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Handelshuset BeskowHandelshuset Pauli >>
Advertisements