Handelshuset Pauli

Del 13 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Firman Pauli & Co grundades av Johan Christopher Pauli (1743-1823), som fick burskap 1771 och Johan Fredrik Wahrendorff, burskap 1799. 1803 övertog firman den verksamheten som tidigare drivits i Wahrendorff & Co. 1805 avled Wahrendorff och Pauli drev firman vidare ensam till 1808 då sonen Johan August Pauli togs upp som kompanjon i firman. 1819 inträdde Gottlieb Fredrik Smerling som delägare. Huruvida J.F. Wahrendorff, som sannolikt var född i Wismar 1754,  var släkt med Joachim Daniel Wahrendorff och dennes barn är oklart. Och om han är det så är det oklart hur.

Johan Christopher Paulis far Niclas Pauli d.ä (1714-81) var gift med Maria Küsel (1719-78), syster till Carl Gottfrid Küsel i firman Küsel & Wahrendorff, från 1774 i firman Küsel & Co. Farbröderna Johan Pauli d.ä (1714-74) och Carl Christoffer Pauli (1718-94) var gifta med varsin dotter till den rike järnexportören Samuel Worster (-1746), från 1720-talet till 1745, en av Stockholms största järnexportörer och en av de största exportörerna överhuvudtaget.

Handelshuset Pauli & Co hörde från cirka 1790 till 1807 samt 1814-1820 till de större järnexportörerna och från 1780-talet tillhörde firman stadigt (med undantag för enstaka år) de tio största exportörerna överhuvudtaget. 1820 var företaget också en av de tio största importörerna.

Systern till Johan Christopher Pauli, Sara Elisabeth Pauli (1744-1821), var först gift med kusinen Baltzar Nettelbladt (II) (1730-84) och efter hans död gifte hon om sig med hans svåger Joachim Brandenburg. Såväl Nettelbladt som Brandenburg drev stora importfirmor som periodvis hörde till de tio största importföretagen i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Handelshuset KoschellTottie & Arfwedson >>
Advertisements

One Reply to “Handelshuset Pauli”

  1. Pingback: Worster | Svensson

Kommentarer inaktiverade.