Crafoordska stiftelsen

Del 4 av 9 i serien Stiftelser

Crafoordska stiftelsen bildades 1980 genom en donation på 3 miljoner kronor av Holger Crafoord. Genom ytterligare donationer och värdetillväxt har stiftelsen ökat sin förmögenhet till 1,5 miljarder SEK.

Ändamålet med den Crafoordska stiftelsen är:

”…utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål…”

Stiftelsen bidrar också med pengar till Crafoordpriset som delas ut till vetenskaper som inte får något Nobelpris som Matematik, Astronomi, Biovetenskap och Geovetenskap. Dessutom utdelas ett pris till forskning om reumatism (polyartrit). Priset delas ut av Kungliga vetenskapsakademin (KVA) som också utser pristagare. KVA förvaltar också Anna-Greta och Holger Crafoords fond på 100 miljoner SEK varifrån del av prispengarna också kommer. Crafoordpriset instiftades samtidigt som Crafoordska stiftelsen bildades.

I styrelsen för den Crafoordska stiftelsen sitter Ebba Fischer, Göran Berglund, Ragnar Lindqvist, Lennart Nilsson, Margareta Nilsson, Pär Omling, Hans Pålsson, Johan Wall och Lynn Åkesson. Margareta Nilsson är dotter till Holger Crafoord och Lennart Nilsson är hennes man. Ebba Fischer, född Rosenblad, är dotterdotter till Holger Crafoord och dotter till Margareta Nilsson. Margareta Nilssons, född Crafoord, förste man var Lars Dahlberg, andre mannen var Leif Robert Rosenblad och tredje mannen alltså Lennart Nilsson.

Samtliga arvingar till Holger Crafoord tillhör de allra rikaste i Lunds kommun. Förutom redan nämnda är det Carl Rosenblad, bror till Margareta Nilsson, Kristoffer Börjesson, dotterson till Holger Crafoord och som till Katarina Crafoord samt Annika Börjesson, syster till Kristoffer Börjesson. Margareta Nilssons son Adam Dahlberg är idag ägare till godset Winäs säteri på sammanlagt 2 700 ha, varav 1 500 ha skog och ungefär 500 ha vatten. Gården har omkring 100 mjölkkor och dessutom köttdjur.

Familjen Lennart Nilsson och Margareta Nilsson är delägare i fastighetsbolaget Malmö City, Lennart Nilsson sitter också i styrelseordförande i Erik Philip-Sörensens Stiftelse. Styrelseledamot i AB Industrivärden, Cardo AB, Albert Påhlssons Stiftelse, Canadian Oil och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

Läs mer: Ny Teknik, Pop. Astronomi, SVD, Newsdesk,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Tryggstiftelsen – Sveriges största stiftelseGöranssonska stiftelserna >>
Advertisements

2 Replies to “Crafoordska stiftelsen”

Kommentarer inaktiverade.