Handelshuset Westerberg

Del 22 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

1771 grundade Adolf Fredrik Westerberg (1744-1801) en handelsfirma men senast 1775 intogs även brodern Gustav Benedix Westerberg i företaget om därefter kom att omväxlande gå under namnen A.F. Westerberg & Co och A.F. & G. Westerberg. Troligen upplöstes kompanjonskapet mellan bröderna 1787 och Gustav Westerberg grundade antagligen en egen firma då han fick burskap detta år. Från 1787 var istället Gabriel Wijkman, som arbetat i firman sen 1783, delägare i A.F. Westerberg & Co. 1814 ombildades bolaget igen, nu med A.F. Westerbergs son, som inträdde som ägare vid faderns död, och de la Grange som delägare. Den senare hade innan dess arbetat 12 år i Schön & Co. 1817 lämnade de la Grange firman igen.

Westerberg var i huvudsak en importör av salt, socker, tobak och textilier. Mycket sällan importerades spannmål. Firman exporterade varor i ungefär samma utsträckning som handelshuset Hebbe gjort. Järn var troligen inte firmans viktigaste exportvara. En del år på 1790-, 1800- och 1810-talen hörde både A.F. Westerberg och G. Westerberg till de tio största importörerna, andra år enbart den ena firman.

Adolf Fredrik Westerberg var gift med Margareta Charlotta Wertmüller (1749-1800). Hennes bror var målaren Adolf Ulrik Wertmüller (1751-1812). En syster till Margareta Charlotta Wertmüller, Fredrika Lovisa Wertmüller (1747-1813) var gift med Niclas Pauli d.y., medan en annan syster Juliana Elisabeth Wertmüller (1744-1812) var gift med Christian Adolf König (1724-1803), tobaksfabrikör. Christian Adolf König var bror till superkargörerna i Ostindiska kompaniet, Henrik König (III), Fredrik Wilhelm König och Petter Theodor König. Christian Adolf König var direktör i Ostindiska mellan 1799 och sin död. 1798-1801 bodde han formellt med sin fru i Hamburg, men uppehöll sig i allmänhet i Sverige.

A.F. Westerbergs son Adolf Ulrik Westerberg (1777-1839) flyttade till Amsterdam där han blev svensk-norsk generalkonsul och var handelsman medan sonen Carl Fredrik Westerberg (1783-1825) för sin del flyttade till Bordeaux. Vem av dem som övertog faderns firma vid dennes död, eller om det var en tredje broder är för mig okänt.

Maria Charlotta Westerberg (1784-1855), dotter till Adolf Fredrik Westerberg var gift med Carl Gustaf Sterky (1782-1863). Carl Gustaf Sterky började som ung arbeta hos grosshandlaren J.A. Moll. 1805 grundade han ett eget handelshus i S.t Petersburg, dit han flyttat 1802, och 1815 blev han norsk-svensk generalkonsul i den ryska staden.

Om denna familj med namnet Westerberg var släkt med den Johan Gustav Westerberg som via sitt bolag J.G. Westerberg & Co ägde en rad sillsalterier och trankokerier i Bohuslän i slutet av 1700-talet är okänt. Det verkar inte sannolikt. Inte heller verkar Westerbergs i Stockholm vara släkt med Westerbergs i Norrköping.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Handelshuset von BippenHandelshuset Schmidt >>
Advertisements

One Reply to “Handelshuset Westerberg”

Kommentarer inaktiverade.