Helsingfors 200 år som huvudstad

Den vackra finska huvudstaden vars centrala delar präglas av den ryska tiden mellan 1809 och 1917 fyller 200 år som huvudstad. Staden är förstås äldre än så, men innan Ryssland tog över fanns det ingen huvudstad i Finland eftersom landet var en del av Sverige. Med en huvudstad som heter Stockholm. Som storfurstendöme fick Finland dock en huvudstad från 1812. Innan den ryska tiden var Åbo Finlands viktigaste stad.

Helsingfors grundades 1550 för att Sverige skulle få en stad som kunde konkurrera med Reval (idag Tallinn) i nuvarande Estland. Staden fick dok ingen större betydelse och ännu mindre betydelse hade Helsingfors efter att Sverige erövrat Reval år 1561. Först efter att Fredrikshamn, förlorats 1742 fick Helsingfors en större betydelse som den viktigaste svenska staden i området länge med Finska Viken. 1713 brändes Helsingfors ner av ryssarna och sedan belägrades Helsingfors fram till 1721 av ryssarna. Fredrikshamn var den viktigaste mellan 1721 då Viborg blev ryskt och fram till att Fredrikshamn också blev ryskt år 1743.

Idag är Helsingfors med 580 000 invånare ungefär lika stort som Göteborg och Oslo.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements