Handelshuset Schmidt

Del 23 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Handelshuset Schmidt grundades 1787 av den tidigare kofferdiskepparen Jacob Schmidt (1740-1805) som fick burskap som handlande samma år. Han upptog ganska snart också (senast 1791) sonen Jacob Schmidt (1770-1837) som delägare. Efter faderns död drev sonen firman ensam till 1810 då den yngre brodern Fredrik Schmidt (1789-1843) blev delägare i firman.

Till en början var Schmidt en spannmålsimportör var import på 1780- och 1790-talen till 80-90% bestod av spannmål. Därefter minskade betydelsen av spannmål så att den år 1800 utgjorde 65% av firmans import, 1810 bara 10% och 1820 5%. På 1790-talet var Schmidt en av de tio största importörerna i Stockholm och 1810 var firman den allra största tillsammans med Tottie & Arfwedson med 7% av det totala värdet på Stockholms import vardera.

1810 var firman också en av de största exportörerna och dessutom ägare av Karmansboverken från 1812. Förutom Karmansbo bruk bestod Karmansboverken också av grannbruken Norrhammar, Holm-, Bäck- och Nyhammar. Sammanlagt blev detta sju härdar. Hellsjöns masugn började med leveranser till Nyhammars bruk. 1818 gick Schmidt & Co i konkurs.

År 1819 köptes Karmansbo av friherre C J af Nordin och C E Kurck. 1837 blev Nordin ensam ägare till Karmansboverken fram till 1846.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Handelshuset WesterbergAbraham & Jacob Arfwedson >>
Advertisements