Svammel från svensk narkotikapolis

En svensk narkotikapolis, Lennart Karlsson från Citypolisen har skrivit ett debattinlägg om narkotika i SVD som är fullt av falska uppgifter och svammel. Han skiljer inte på olika typer av missbruk eller  på olika typer av narkotika och han tycks anse att de alla är lika farliga och ska behandlas på samma sätt. Så är det förstås inte. Heroin är skadligare och farligare än annat, cannabis och kat ofarligare. Olika missbruk kräver väldigt olika typ av behandling. Han låtsas som om det är precis samma sak att missbruka cannabis som att missbruka heroin.

Han påstår exempelvis att program med behandling av heroinister genom förskrivning av heroinersättningsmedel (suboxone, subutex, metadon etc) och sprutbytesprogram skulle elda till fler döda heronister. Det är helt enkelt en lögn. All internationell erfarenhet visar på att dödligheten bland heroinister minskar med den typen av program. Det verkar sannolikt att också antalet missbrukare av heroin minskar över tid med hjälp av sådan program. En dansk studie visar på att legalförskrivning av heroin har samma effekter. Minskad dödlighet och minskat antal missbrukare genom att nyrekryteringen upphör.

Sverige har faktiskt prövat metoden med legalförskrivning en gång. Med morfinister. På 1960-talet och 1970-talet fanns det morfinmissbrukare som fick det utskrivet av läkare. Morfinmissbruket försvann när dessa människor så småningom dog av ålderdom. legalförskrivningen gjorde att ingen nyrekrytering till missbruksleden skedde och att ingen dog i förtid.

Det förekommer att personer som röker hasch får psykoser. En del kan ta livet av sig. Ingen vet om det personerna skulle tagit livet av sig ändå. Utan hasch. Det är fullt möjligt att så skulle varit fallet. Internationell forskning visar att cannabis är mindre skadligt för människan än alkohol. Det finns ingen anledning att innehav av hasch eller marijuana för eget bruk ska vara kriminaliserat. Att helt legalisera cannabis är som jag ser det onödigt (vi behöver inte en drog till), men att legalisera innehav för eget bruk tycker jag är rimligt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Intressant info!

  Men, ”(vi behöver inte en drog till)”? Det är ju inte direkt så att det idag endast finns nikotin och alkohol som droger (plus annat beroendeframkallande saker). Och annars, hur kan man i någon vettig mening komma fram till när ”vi” har tillräckligt många droger? Ta något sådant som modafinil (som idag är narkotikaklassat i Sverige, men inte i andra länder), som potentiellt gör att vi kan vara vakna i 3-5 timmar mer om dagen. Om detta inte ger några bestående skador, som det verkar enligt nedanstående artikel, vem kan säga att folk har nog med droger nu egentligen?

  http://www.gwern.net/Modafinil

  • Det är min åsikt att vi inte behöver fler legala droger. Jag har inget till övers för droganvändning och använder endast en mycket begränsad mängd alkohol själv. Droger förvanskar medvetandet och perceptionen. Det gäller säkerligen modafinil också. Som säkerligen har biverkningar det också.

   • Men, återigen, hur kan du (eller någon annan) komma fram till när vi alla inte längre kan behöva ha vissa droger? Att du personligen ogillar drogbruk säger bara något om dina egna prefrenser. Att du personligen ogillar att man får ett annat perspektiv på verkligheten när man tar droger (vilket inte gäller alla illegala droger, du förändrar inte perceptionen märkvärt av heroin, men väl dina känslor) säger inte heller att resten av samhället inte behöver fler droger. Finns det alltså något objektiv sätt att säga när ”vi” inte behöver droger längre, eller är det bara en floskel?

    • Frågeställningen är inte intressant. Ur min synpunkt så är 0 droger en bra siffra, men orealistisk. Det finns antagligen ingen exakt siffra, men min åsikt är ju färre, desto bättre.

 • Tycker du generellt att ”vi behöver inte” betyder att ett förbud är lämpligt…!? Det är många saker vi inte ”behöver” som finns ändå…

  • Frågseställningen är för allmänt ställd. I allmänhet är jag mot förbud, men i vissa fall är förbud nödvändigt. Vad som ska vara förbjudet respektive tillåtet är en subjektiv politisk fråga.