LCHF-diet – skadligt för hälsan?

Många forskare och hälso- och sjukvårdspersonal anser att LHCF-diet i längden är skadligt för hälsan. Det menar att det inte är inte rimligt att ersätta kolhydrater med fett helt enkelt. Sanningen är nog snarare att vi bör äta mindre av både kolhydrater och av fett. Och röra oss mer. I Borås Tidning (och Flamman) har Jonas Paulsson från Miljöpartiet och professor emeritus Stefan Bengmark skrivit en debattartikel om detta där de skriver:

Faktum är att fetma och många kroniska sjukdomar är en konsekvens av en dålig livsstil med bland annat brist på motion och ett för stort och felaktigt födointag. En nyligen publicerad rapport i den ansedda tidskriften Lancet beräknar en 20 procentlig ökning av att antalet överviktiga i USA och i Storbritannien fram till år 2030. Det bedöms innebära 8 miljoner fler sjuka i diabetes, 7 miljoner fler som kommer att lida av hjärtkärlsjukdom och stroke samt 600 000 fler cancersjuka.

[…]

Mängder av LCHF-böcker, föredrag och kurser säljs för närvarande och bloggarna är otaliga. Fortsätter denna utveckling riskerar folkhälsan att ta allvarlig skada. Det är hög tid att socialdepartementet, Socialstyrelsen och de som betalar för ohälsans verkningar, kommuner och landsting, kommer ut på banan och vidtar en serie av förebyggande insatser. I detta bör framförallt ingå konsumtionsskatter på hälsofarlig mat, befrielse av moms på gröna livsmedel och rekommendation om köttfria dagar.

Det stora problemet är att vi faktiskt äter för mycket kött rent generellt. 1960 åt vi i Sverige 51 kilo kött per person och idag äter vi 86 kilo per person. Det finns ingen anledning till att äta så mycket kött även om det finns anledning att äta kött.

Enligt Livsmedelsverkets hemsida finns det hälsorisker med LCHF-diet och Atkinsdiet även om få studier verkligen har gjort och resultaten är något oklara. Den stora fara som Paulsson och Bengmark målar upåp har inte kunnat fastläggs, men då ska det också sägas att det som studerats är Atkinsdiet där kolhydrater ersätts med proteiner och inte LCHF-diet där kolhydrater ersätts med fett.  Kanske är LCHF-diet farligare än Atkinsdiet?

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, HD, SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements