Trängselavgifter i fler städer?

Centerpartiet kan tänka sig att införa trängselavgifter i fler svenska städer än Stockholm och Göteborg enligt en debattartikel i DN av partiledaren, Annie ”Get your guns” Lööf och den trafikpolitiske talesmannen Anders Åkesson. Jag har inget mot trängselavgifter men jag kan faktiskt inte se att det finns några andra svensk städer där trängselavgifter kan utgöra ett rimligt inslag i trafikpolitiken. Svenska städer är helt enkelt för små. I de städer som de tar upp, Linköping och Uppsala, kan jag absolut inte se behovet. Där cyklar väl en större andel av befolkningen än i de flesta andra städer misstänker jag.

Vidare konstaterar de självklarheter (kollektivtrafikens andel av resandet behöver öka etc) men inge egentliga förslag för hur detta ska uppnås förutom det oövertänkta och orealistiska förslaget om trängselavgifter i småstäder. De svamlar om ”anpassning av reseavdraget” i grön riktning. Den enda vettiga och gröna anpassning av reseavdraget som finns är att avskaffa det. Det har en fördelningsmässig profil som gynnar de som har det bättre ställt och de gynnar biltrafik. Att avskaffa reseavdraget är bättre än trängselavgifter i fler städer.

Det vill att reglerna om förmånsbilar ska styras i ”grön riktning”. Problemet är att det inte finns någon grön bilism. Bilismen behöver minskas och förmånsbilar ökar istället bilismen. Utbyggnad av järnvägen kommer sist i Centerpartiets förslag och det ska bara sek när allt annat är gjort. Utbyggnad av järnväg och pendeltågstrafik samt förändrad stadsplanering borde istället vara det viktigaste om man vill satsa på miljön och en minskad klimatpåverkan. Centerpartiets förslag kring trafiken är i själva verket inget grönt förslag utan ett förslag om att inte förändra något.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements