Världskollaps hotar

Boktips
Den globala kapitalismens kris
George Soros
Norstedt

Världskollaps hotar

Världsberömde storkapitalisten George Soros spekulerar sönder valutor och gör storkovan utan att ta varken mänskliga, sociala eller nationella hänsyn. Samtidigt ger han som medmänniska stora summor till humanitär hjälp. Och som global medborgare kritiserar han den osunda nyliberala marknadsfundamentalismen för att skapa kaos och kris i den internationella ekonomin.

Denna till synes paradoxala position är inte så schizofren som den verkar. Soros tror på kapitalismen, men ser de problem som skapats av nationalstaternas kris och det aggressiva uppsvinget för dogmatisk extremliberalism. Han vill förhindra att de otyglade marknadskrafterna orsakar det globala kapitalistiska systemets fall.

Detta är inga nya tankar på 2000-talet. Inte heller är Soros reformförslag nya: globala politiska institutioner vilka som en slags början till världsregering ska reglera och styra Kapitalet och Marknaden. Soros för också i boken en del snåriga ekonomiska och filosofiska resonemang man kan undvara.

Boken är ändå läsvärd för de inblickar den ger i den anarkistiska finanskarusellen. Och framförallt får hans kritik av kapitalismen tyngd av att han är just den han är: En person som verkligen vet vad han talar om. En person som kritiserar marknadsekonomin utifrån en positiv grundsyn. En person som inte har några egna motiv för sin kritik.

Soros har insett att liberalextremhögerns tro på vulgär socialdarwinism och självisk individualism bygger på en ofullständig människosyn. Människan är av naturen ett socialt djur kapabelt till både samarbete och altruism, betonar han. Därför är det naturligt för oss att bygga samhälleliga gemenskaper där omsorg om andra ingår i moral och värderingar.

Allt är inte politik, säger nyliberalerna. Allt bör inte vara marknad, svarar Soros och pekar på att ekonomismen undergräver den sociala sammanhållningen i samhället. Han till och med varnar för att marknadsfundamentalismen utgör ett totalitärt hot mot det öppna demokratiska samhället.

Hans Norebrink

Läs mer: Clarté, DN1, 2SR, AV1, 2, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements