Våld och intolerans på privatskolor

Fem eleverSigtunaskolan, en privat internatskola där det går många överklass- och diplomatbarn, är häktade som misstänkta för bl.a. grov misshandel. Misshandeln och övergreppen har riktat sig mot en annan elev. På en annan privat internatskola, Grennaskolan, har en elev dömts till ungdomstjänst och skadestånd för misshandel och övergrepp mot en skolkamrat. Det handlar om pennalistiskt våld, bestraffningar, hot och misshandel mot avvikare eller folk som inte riktigt passar in. Det verkar som sådant florerar på de privata internatskolorna.

På andra sorters privatskolor, religiösa sådan, är det antingen intoleransen som står i högsätet eller så missköts eleverna och/eller skolorna. Som exempelvis vid  Grenadjärskolan i Örebro där det förekommer övergrepp mot eleverna från skolledning och lärares sida i form av intolerans och olagliga regelverk kring klädsel. Den religiöst präglade privatskolan med namnet Vetenskapsskolan i Agnesberg i nordöstra Göteborg har fått omfattande kritik för en rad missförhållanden som går ut över eleverna:

Bristen på rätt utbildning hos skolans vuxna är stor. Vid Skol­inspektionens besök hade sex av 18 lärare och lärarassistenter en lärarexamen.

Övriga arbetade utan att varken ha ämnes- eller pedagogisk lärarbehörighet.

– En skola ska ha lärare som är utbildade och en rektor som är utbildad, säger inspektören Johan Dahl.

Lågstadiet har religion, ett ämne som inte finns på det stadiet i nya grundskolan men som i Vetenskapsskolan brutits ur samhällsorienterande ämnet. På inspektionens fråga till elever vad de lärt sig i religion blir svaret ”islam, bön, arabiska”. Skolinspektionen drar slutsatsen att religionsundervisningen inte bedrivs på ett tillräckligt sakligt och allsidigt sätt och därför måste breddas.

Även många andra skolor i nordöstra Göteborg har kritiserats hårt av Skolinspektionen. Det gäller den privata religiösa Römosseskolan där övergrepp mot eleverna från lärarnas sida har förekommit och det gäller även en del kommunala skolor i stadsdelarna i nordöst. Vid Römosseskolan har den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi tidigare varit chef.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements