Våldsamma kontrollanter – kan det handla om brott?

Det är klart att det våld som kontrollanter på bussar och spårvagnar i Göteborg använder sig av kan vara olagligt. Om de använder för mycket våld i en viss situation så är det brottsligt. Problemet är bara att det är omöjligt att få rätt i en domstol gentemot kontrollanter för sådant. För hur bevisar en utsatt person att han blivit utsatt för övervåld?

Det är enligt domar så att kontrollanter har rätt att envarsgripa folk som inte betalat för resan, men det är något som är omstritt. Så här står det på juridikbloggen:

Först skall det konstateras att ”tjuvåkning” i normalfallet anses vara en civilrättslig förseelse och den regleras i den korta och enkla lagen Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Denna lag har endast 6 §§ och det – i vart fall för resenären – väsentliga finns i 2 §. Den lyder:

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Jag tolkar denna reglering som att det inte är helt självklart när tilläggsavgift kan tas ut.

I allvarliga fall kan ”tjuvåkningen” även utgöra bedrägligt beteende. Förekomsten av den citerade lagen leder dock till det rimliga antagandet att handlingen endast är brottslig i de svårare fallen. Och för brottslig handling krävs uppsåt.

I Göteborg finns inte som i Stockholm spärrar. Den som hoppar över en spärr får anses ha brottsligt uppsåt, men den som går tankspridd på en buss, eller som missar tekniken i biljettsystemet, eller inte stämplar byte med mer begår knappast brott.

Kontrollanterna griper resenärer med stöd av reglerna för envarsgripande, RB 24:7. Jag tolkar denna regel att man måste se någon begå brott för att kunna gripa någon. Endast polis kan gripa någon på endast misstanke.

Med denna bakgrund kan det konstateras att Västtrafiks kontrollanter nog balanserar på slak lina och ofta har ramlat av.

Johan Tisell som skrivit inlägget menar vidare att det är osannolikt att Jeanette Halldin, det just nu aktuella fallet,  begått ett brott enligt den lagstiftning som finns och därför hade kontrollanterna inte rätt att göra ett envarsgripande och att kvarhålla henne. De har inte sett någon begå ett brott, Jeanette Halldin hade inget brottsligt uppsåt och har därför inte begått någon brottslig handling.

SÅ kan det förstås vara, men domstolarna dömer inte så. Alla domar som finns ger kontrollanter rätt till envrasgripande, till att gripa folk för brott och kvarhålla dem tills polis anländer. För att göra det får de använda det våld som behövs. Ibland handlar det helt klart om straffbart övervåld, men det är lika svårt att får rätt mot en grupp kontrollanter som mot en polis.

Att anmäla dem, kontrollanterna alltså, för misshandel, olaga frihetsberövande eller ofredande är i allmänhet inget alternativ för det kommer att mötas av en motanmälan för våld mot tjänsteman och eventuellt misshandel. De är 4 personer, den utsatte är ensam. Det hela kommer att sluta med kontrollanterna går fria och resenären får böter för våld mot tjänsteman utöver den tilläggsavgift man fått för resan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements