Kantzow

Del 33 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Johan Albert Kantzow (1713-1806) var grosshandlare och kommerseråd i Stockholm. Han var bland annat delägare i Västindiska kompaniet som profiterade på slavhandel och verksam i handelshuset C. Hebbe Söner & Co. Han var gift med Christina Maria Hebbe (1730-91), dotter till Christian Hebbe (1698-1762) och Elsabe Catharina Küsel (1707-87).

Tillsammans med svågern Henric (Hindrich) Hebbe var Johan Kantzow ägare till Danviksmanufakturen, en av Stockholms största klädesfabriker. Efter tiden i handelshuset Hebbe grundade Johan Kantzow ett eget handelshus som blev en av Stockholms större importfirmor med 3% av det totala importvärdet i Stockholm år 1750 och 2% år 1760. Han var också delägare i Ostindiska kompaniet.

Paret Kantzows son var hovmarskalken och baronen (adlad von Kantzow år 1812 och friherre 1821) Johan Albert Kantzow (1760-1823, II). 1782 blev Johan Albert Kantzow (II) svensk agent och konsul i Lissabon. Han grundade där ett handelshus som gick i konkurs 1798. Som konsul i Portugal fortsatte han trots detta. 1808 flyttade han till till Rio de Janeiro som svensk handelsagent och konsul. Anledningen var att det portugisiska hovet flyktat dit efter att Frankrike ockuperat landet. Yngste sonen Carl Adolf Kantzow (1789-?) stannade i Lissabon och upprätthöll positionen som svensk konsul och agent där.

1810 återvände Johan Albert Kantzow till Sverige, men 1812 blev han utsedd till konsul i USA. Äldste sonen Johan Albert von Kantzow (1788-1868, III) drev från 1808 en handelsfirma i Stockholm tillsammans med Kristoffer Fredrik Biel som snabbt blev en av Stockholms största exportfirmor såväl som en av de största importfirmorna. Sannolikt var detta en fortsättning på farfaderns gamla firma. Handeln var inriktad på Portugal, Sydamerika och Ostindien. Firman Kantzow & Biel var även stor exportör av järn till USA i likhet med Morsing, Tottie & Arfwedson samt D. Erskine & Co. Alla hörde de till de 10 största exportörerna i Stockholm år 1820. 1810 stod Kantzow & Biel för 2% av det totala exportvärdet från Stockholm och 1820 för 4%. Det sistnämnda året svarade Tottie & Arfwedson för 17%, Erskine för 4% och Morsing för 4%. Kantzow & Biel blev också på ett tidigt stadium en stor redare.

Johan Albert von Kantzow III var gift med Anna Sofia Morsing (1789-1875), dotter till grosshandlaren och kommerserådet Fredrik Morsing (1746-1826) och Maria Lavén (1766-1811). Deras son Thomas Morsing (1791-1859) var brukspatron i Nyköping.

von Kantzow kom att bli en mindre svensk finansfamilj under 1900-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Groen och SteenWordsworth >>
Advertisements