Reformkatolsk kung

Boktips
Johan III
Lars Ericson
Historiska media

Reformkatolsk kung

Historiska medias ”braidéiga” regentserie har nått sin fjärde kung; Johan III. En opraktisk, otaktisk, slösaktig och krigisk kung, även skyldig till en massaker i Estland. Man vämjes över vilken börda överklassen är för vanliga människor. Vilka trots allt gjorde motstånd i form av bondefreder, myterier och utbredd fredsopposition.

Den väldokumenterade, vederhäftiga och välgenomtänkta tegelstenen fyller en lucka då Johan III hamnat i skymundan i historieskrivningen på grund av sina national- och reformkatolska ekumeniska strävanden. Vilka, med visst folkligt och religiöst stöd, utsträckte övergången mellan katolicism och protestantism till 1500-talets slut.

Han satt vid makten ett kvarts sekel, och innan det var han hertig i Finland i sex år. Han talade finska och bidrog till att ge Finland en egen begynnande egen identitet. Under Johan lll tid förekom också kalvinistiskt inflytande i landet, och samarbetsförsök med muslimska tatarer utanför landet. En mångkulturell kung alltså.

Hans Norebrink

Läs mer: Pop. Hist.,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements