Journalister är miljöpartister – inte vänster

Svenska journalister är i stor utsträckning miljöpartister. Hela 41% av journalisterna i Sverige tycker att miljöpartiet är det bästa partiet. Därmed kan vi slutgiltigt avliva alla föreställningar och fördomar om att den svenska journalistkåren på något sätt skulle vara vänster.

Miljöpartiet är ett borgerligt parti med en viss grön profil. Något som tilltalar medelklassväljare som journalister. Det handlar om ett parti som försvarar alla privatiseringar och stöder fackföreningsfientliga lösningar på arbetsmarknaden. Ett parti som tor att miljö- och klimatproblemen kan lösas inom kapitalismens ramar och med hjälp av marknadslösningar.  Inte på något sätt ett vänsterparti alltså.

Journalister är alltså typiska för medelklassen. Man väljer ett ofarligt parti med viss moralistisk framtoning. Ett parti för den som inte vill sticka ut. Ängsligt och mesigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • sdxsdx

  Eh va? Du drar ju helt fel slutsats, då du förutsätter att det bara är V(PK) som är vänster. I realiteten är MP en form av nykommunister. Det är inte för inte som man ofta säger att MP är som en vattenmelon, grön utanpå men röd inuti. Så, kort sagt, det är snarare att detta är bevis på något vi länge har misstänkt, snarare än att det slår hål på misstanken.

  Å andra sidan är alla riksdagspartier i Sverige vänster i olika hög grad. Den verkliga politiska skalan finns inte ens representerad. Exempelvis, Demokraterna i USA står långt till höger om moderaterna, men är trots detta ett socialliberalt parti. Fundera gärna på hur det kommer sig, dvs att det är ett vänsterparti ur ett internationellt perspektiv, men ett högerparti ur svenskt perspektiv.

  • Jag utgår ifrån verkligeheten och inställningen i olika frågor. Att vara för kapitalism, marknadslösningar på all områden, privatiseringar osv är inte vänster. Följaktligen är miljöpartiet inte vänster. Faktum är att det till och med kan diskuteras och övervägas om vänsterpartiet är vänster eller inte.

   • sdxsdx

     Jag tror vår syn är så olika att vi aldrig kommer att förstå varandra, men here goes:

    1. Vänsterpolitik för mig (vilket är mycket nära fascistisk politik) är att hitta en kollektivistisk lösning på allt där staten står för obligatoriska dekret som därmed måste följas.

    2. Högerpolitik för mig (vilket är mycket nära nyliberal politik) är att låta alla, genom ett gemensamt mått på uppfattat värde, helt frivilligt bestämma genom olika beslut där mest värde överförs till det som anses skapa mest värde. Staten är minimal och agerar endast när någon inte respekterar andra människors frihet och äganderätt.

    Som vi har sett i ett otal kommunistiska länder så funkar inte alternativ 1 alls, då staten ges absolut makt, och absolut makt korrumperar staten helt. Vidare så är staten aldrig tillräckligt smart för att ta rätt beslut jämfört med decentraliserade beslut som tas i en ren marknadsekonomi. Slutligen gillar majoriteten av medborgarna inte att bli styrda, utan vill bestämma själva.

    Baserat på ovanstående resonemang så ser vi snabbt att inget svenskt riksdagsparti är renodlat för endera systemet, utan att alla blandar dessa två system, och därmed håller jag med om att det är tveksamt om ens V kan ses som ett renodlat vänster/kommunistparti.

    Betr. den egentliga frågan, bör man således vikta mängden totalitära åsikter som kommer från resp. parti. Då ser man ganska snabbt att V och MP ligger på ungefär samma nivå. Exempelvis vill MP genom halv-förbud (dvs hög beskattning) få folk att stanna hemma, om dom inte cyklar. Dom vill ha en stor offentlig sektor. Dom vill i korthet styra hur folk lever sina liv. Precis som V. Ta t.ex. en titt på vilka motioner som lades under deras kongress 2011:

    * Nybyggda hus ska ha vita tak.

    * Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus.

    * Tobak ska bara säljas på recept.

    * Mobiltelefoner bör förbjudas i kollektivtrafiken.

    * Ta ifrån jägarna viltvården.

    * Förbud mot försäljning av kött.

    * Förbud mot motorsport.

    * Avskaffa ränta och inflation.

    Det för mig, är allvarliga kränkningar av folks rätt till självbestämmande. På liknande sätt vill vänstern i gemen begränsa folks rätt till självbestämmande genom höga skatter, begränsande av fritt företagande samt bestraffning av de som lyckats tjäna stora mängder kapital.

    Slutsatsen man istället borde dra är att i många fall där man ger marknaden skulden för misslyckanden (som t.ex. vård och energiproduktion), så är det egentligen bristen på fri marknad som är det egentliga problemet snarare än privatiseringar. Att förklara varför kommer dock bli en alldeles för lång text för detta forum. 🙂

    • Simsalablunder

     Vilket högtravande dravel. Du viktar ju ingenting. Du tycker ur luften.

 • super_leggera

  Miljöpartiet är ett skattehöjarparti.  Det är numera liktydigt med vänster. På gammaldags manér antas alla utom ”utsugarna” få något av staten, men i realiteten är skattehöjarvägen ogenomförbar när alla har mer än 50% i skatt. Då dyker likt gubben i lådan möjligheten att använda energikonsumtionen som skattekälla upp, och mängder av odugliga politiker hakar på denna på en gång populistiska och folkfientliga politik. Ingenting hindrar dem från att sabotera energiproduktionen och höja skatten samtidigt, tvärtom, de hänger ihop som ler och långhalm. Tyvärr är detta ”modern” vänster. Planekonomin är helt lagd på hyllan, staten ska inte göra nytta för pengarna, alla ska oroa sig för global uppvärmning (där måste tyvärr skatten höjas igen!). Vänstern gick definitivt in i väggen i och med folkkampanjen mot atomkraft 1980, sen dess bär det utför. Den som har försämringar åt alla som grundläggande politik kan knappast vänta sig att vinna val.

 • Det finns inom MP falanger som inom samtliga partier. Ex. en allt starkare liberal falang.

  Men: frågan är om det är särskilt borgerligt att vara för begränsning av reklam, för arbetstidsförkortning, starkare internationella avtal kring, utsläppsminskning (på bekostnad av marknadsfundamentalistiska lösningar). Jag skulle svara nej på den frågan. Därmed inte sagt att de står bortom höger och vänster. För övrigt anser jag att ”kollektivistiska” lösningar kanske är de enda effektiva lösningar som finns, på strikt globala utmaningar och problem.

  Jag nödgas ändå säga att MP till syvende och sist inte riktigt passar i de strikt borgerliga/socialistiska fundamentet för hur vi analyserar de politiska systemförändrande krafterna i samhället.

  Tack för ordet

  • JO, MP passar mycket bra på höger-vänsterskalan. Att begränsa reklam är varken borgerligt eller socialistiskt, att vara för marknadsstyrning poch privatisering av saker som brode vara gemensamt ägda och styrda är definitivt borgerligt. Att vara för kapitalism, vilket miljöpartiet är, är borgerligt. Mp är ett ganska klassiskt socialliberalt parti i lite modernare tappning. Typiskt medelklassparti, dagens liberala parti, så som folkpartiet var på 1960-talet. Det är miljöpartiet. Socialdemokraterna är också ett borgerligt parti för den delen.

 • Håll er till kommentarsreglerna. Egna flumteorier utan förankring i verkligheten får ni ägna er år på egna bloggar. Inte här. Kommentera miljöpartiet och om de är vänster. Inte om vänstern egentligen är fascister eller att nyliberalismen är mycket bättre än kommunismen. Mitt inlägg handlar inte om de frågorna. Inte heller handlar det om skattepolitik. 

  http://blog.zaramis.se/kommentarsregler/

 • jag kan hålla med dig om att det finns mycket liberala inslag i miljöpartiet, och maria wetterstrand hade en retorik ofta enligt mig som inte var så oliberal.
  MEN man skall komma ihåg att de flesta som röstar på M.P. KLART definierar sig som ideologiskt åt vänster, så mycket som 73% (enligt Agenda, då). Sen om detta stämmer överrens med din eller min uppfattning om vilka områden man måste tycka si eller så på för att vara vänster tycker jag är mindre intressant.

  • Ja de flesta som röstar på Mp defininierar sig som vänster, det gör alla som röstar på sossarna också. Men inget av partierna har en politik som med bästa vilja i världen skulle kunna kallas socialistisk eller vänster. Dvs väljarna röstar på partier som inte företräder deras åsikter. En överväldigande majoritet i Sverige är mot privatiseringen av skolan, elsystemet, järnvägen, sjukvården etc. Men bara ett parti är mot det, vänsterpartiet. Det finns en klar diskrepans mellan väljarnas åsikter och partiernas som inte är bra för demokratin. Partierna är helt enkelt inte förankrade bland vanligt folk. Miljöpartiet är en del av det problemet.