Helgdagar ska inte vara religiösa

I dag är det den 1 maj – arbetarnas dag. Det är en dag med en historia som sträcker sig ungefär 120 år tillbaka i tiden. Redan 1889 beslutade den socialistiska internationalen att göra detta datum till arbetarnas internationella demonstrationsdag. Sedan 1938 har dagen status som allmän helgdag i Sverige och därför är de flesta svenskar lediga från jobb och studier.

Den 1 maj är den en av två röda dagar som inte är religiöst betingad. Det är en av de två helgdagar som har sina rötter i en modern sekulär tradition. Arbetare och deras organisationer använder dagen för att föra fram sina åsikter, även om demonstrationstågen numera består av ett betydligt mindre antal människor än för bara ett par decennier sedan. Det är alltså en av få dagar som av historiska, demokratiska och sekulära orsaker upphöjts till att få dominera det allmänna rummet under en dag varje år.

Det är minst sagt märkligt att vi i en pluralistisk demokrati har en lång rad helgdagar som är helt knutna till en enskild religion. Det är också fel. Helgdagarna borde i varje läge utgöra institutioner som knyter an till det allmänna och gemensamma, till utvecklingen av det demokratiska samhället på det sätt som första maj gör. Arbetarnas dag är en av få moderna helgdagar, en av få som inte är en kvarleva från medeltiden då kristendomen skulle styra och ställa med allt kring människors liv. Kristendomen är och har framförallt varit ett destruktivt inslag i den västerländska historien som kan fungera som ett varnande exempel, men som absolut inte bör lyftas fram som något för allmänheten att högtidlighålla.

Diskussionen kring vilka högtider som ska ges status som allmän helgdag kanske inte alltid är speciellt levande, men den finns där alltjämt. Senast vi svenskar rumsterade om bland de röda dagarna i almanackan var 2005 då Sveriges nationaldag, den 6 juni, blev helgdag på bekostnad av annandag pingst. Detta var ett beslut som med rätta mötte kritik från flera håll, då man av tradition och för att få ha kvar en högt uppskattad långhelg under våren, ville behålla annandag pingst som helgdag. Jag är inte förtjust i nationaldagen då jag tycker att nationalism är en mörk och dunkel ideologi med tveksamma demokratiska värden. Men det är onekligen en sekulär helgdag. Men att avskaffa en religiös helgdag är inte något som jag kan var negativ till som sådant även om en långhelg naturligtvis är bra att ha.

Detta beslut är redan fattat. Men det är för den sakens skull inte för sent att en gång för alla göra upp med det religiöst kristna inslaget i almanackan.

1 maj ska självklart fortsätta som helgdag, då det är en av två helgdagar som kommer ur en demokratisk tradition.  Istället kan religiösa helgdagar som jul, påsk, kristi himmelfärd och pingst ersättas av sekulära helgdagar som midsommarafton, midvinterfirande, valborg, dagen då allmän rösträtt infördes, kvinnodagen, dagen då kvinnlig rösträtt infördes osv.

Som socialist menar jag att det måste finnas tydliga gränser för religionen och kristendomen. En fortsatt avkristning av olika sfärer i samhället är nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas i en mer frihetlig och demokratisk riktning. Detta gäller förstås också almanackan. Låt oss i stället använda helgdagarna för att stärka samhällsgemenskapen med rötterna i demokratin och kampen för demokrati samt minska religionens betydelse ytterligare.

Demonstrera i Göteborg: Klockan 12:00 på Järntorget – Kapitalism Nej Tack
Demonstrera med SP: 1 maj: Kapitalism? Nej tack!

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3SVT, DN1, 2, 3, GP1, 2, 3, 4, 5, 6BT, Skanskan1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements