Ungdomars alkoholbruk minskar – islam är svaret

Trots att alkohol idag är billigare och lättare att tag på än nånsin tidigare i modern tid minskar alkoholförbrukningen hos ungdomar. Forskarna är förvirrade och förbryllade. Lika förbryllade är de över att våldet och alkoholskadorna inte ökat som en följd av den ökade alkoholkonsumtionen. Förmodligen är förklaringarna mycket enkla.

Unga fattiga arbetarklassmän står för huvuddelen av våldet i samhället. Just denna grupp har förändrats mer än andra grupper i det svenska samhället. Andelen personer som kommer från familjer med bakgrund i muslimska länder är mycket högre idag än i början av 1990-talet när liberaliseringen på alkoholområdet började. Framförallt bland ungdomar. Dessa ungdomar dricker inte alkohol i nån större utsträckning. Huvuddelen av våldet i Sverige är fortfarande alkoholrelaterat, men eftersom den grupp som står för huvuddelen av våldet i samhället inte dricker alkohol i samma utsträckning som tidigare så ökar inte våldet och skadorna av alkohol.

Bakgrunden med att allt fler kommer från muslimskt dominerade länder är den sannolika förklaringen till det som forskarna inte begriper. En lätt och enkel förklaring som finns mitt framför ögonen och därför är det ingen som ser den.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Möjligen påverkar andelen muslimska ungdomar alkoholstatistiken (men inte ens dom är alltid absolutister). Jag undrar dock vad du menar med ”eftersom den grupp som står för huvuddelen av våldet i samhället inte dricker alkohol i samma utsträckning som tidigare”?

  • Ungdomar dricker inte alkohol i samma utsträckning längre. Ungdomar står för våldet.

   • Det är säkert bara en delförklaring som du säger.

 • Magnus Strömgren

  Tänkte precis samma sak som dig när jag läste nyheten: att just detta måste vara en viktig orsak (om än kanske inte hela förklaringen)! Lite lustigt att ett gäng forskare, tillika experter på området, står handfallna och inte ens lanserar denna förklaring som en hypotes.

  • Anders Sand

   Det kan mycket väl vara så att forskarna diskuterat olika orsaker eller förklaringar, men att journalisterna inte tyckte att det var intressant att ha med det i artikeln. Nåt som också stör är att media nästan aldrig nämner vilka forskare som kommit fram till något. Det heter bara ”forskare” och i bästa fall typ ”forskare vid Uppsala Universitet”. Alltsomoftast drar man bara ut nån lösryckt slutsats och blåser upp den, ju mer förbluffande desto bättre.
   Jag är själv forskare, dock inte inom detta område.

   (PS så vill jag korrigera att ”hypotes” normal är ett påstående om verkligheten som forskare vill testa. En undersökning börjar med en hypotes och slutar med bekräftande eller falsifierande av hypotesen, alltså är det inte upp till dessa forskare att lansera någon sådan förklaring som hypotes i detta skede.)

   • Magnus Strömgren

    Det kan du förstås ha rätt i, men idén är på sätt och viss spektakulär i all sin enkelhet (och alltså rimligen tacksam att skriva om…).

    Jag förstår inte riktigt vad du vill korrigera? Det är väl klart att man kan empiriskt observera fenomenet ökat drickande–konstanta/minskade skadeverkningar. Frågan blir då: ”Vad är förklaringen till detta?”, och hypotesen man testar är: ”En bidragande orsak är kulturella/religiösa förändringar i befolkningen – inte minst (eller kanske framför allt) i den grupp som står för en stor andel av våldet”.

    • Det finns lokal statistik i Göteborg som bevisar mitt antagande. Ungdomar i nordöst dricker mycket mindre än ungdomar i sydväst. Anledningen är klar. Större andel med bakgrund i muslimska länder i nordöst.

    • Anders Sand

     Jo jag håller i stora drag med det du skriver och kanske det är hårklyveri från min sida, men det jag menar med ”korrigera” är att en hypotes är något man använder då man inleder en studie. Det skulle vara dålig vetenskaplig etikett eller formspråk att avsluta sin studie med en hypotes. Däremot är det okej att diskutera möjliga orsaker till sina resultat. Att sedan i nästa studie introducera en ny hypotes baserat på tidigare forskning (ens egen eller annans) är okej.

     Så bör man även vara skeptisk om man läser något som att forskare är ”förbluffade, förvånade, handfallna”. Det är nästan alltid förvrängningar av media med avsikt att göra artikeln mer intressant.

 • Pingback: Vilka ungdomar är det som köper sprit vid Stigs Center | Svensson()

 • Ingenjören

  Ehm, nej. Andelen som inte dricker hade ökat bland ungdomarna från ca 20% under nittiotalet till ca 50% enligt svd artikeln. Detta kan inte förklaras utifrån den lilla procentandel muslimer som finns här. Inte ens de foliehattigaste delarna av SD tror att andelen muslimer har ökat med 30 procentenheter. De kan på sin höjd förklara, extremt högt räknat, hälften av förändringen (och detta om man gör det ganska vådliga antagandet att alla rykten om att ca hälften av de irakiska flyktingarna skulle vara kristna är ”PK-lögner”)

  Så, för att summera, intressant teori, men fakta talar mot den. Lite överraskande att den kommer från dig dock.

  Edit: Och då har vi inte ens rört vid frågan om huruvida inga muslimer dricker alkohol. Jag har till denna datos dags inte träffat på någon bosniak som ansett det vara ett problem. Så verkar det vara med ganska många muslimer ifrån balkan, vilka ju utgör en väldigt stor andel av muslimerna i Sverige.

  • Andelen ungdomar som kommer från familjer med ursprung i den muslimska delen av världen är högre än andelen som människor från denna del av världen utgör av totalbefolkningen. Av totalbefolkningen är andelen cirka 5 % (andelen muslimer är mycket lägre, kanske 1-2%), av ungdomarna är kanske andelen med ursprung i den muslimska delen av världen (här räknas även in ateister och kristna förstås) kanske utgöra 15-20%. Dessutom påverkar de ungdomar runtomkring sig själva. Deras antal kan alltså spela en väsentlig roll i att färre dricker. Sen har säkerligen ökad urbanisering, mindre acceptans för drickande osv också betydelse. Som du säger kan den inte förklara allt, förmodligen inte en huvuddelen som du påpekar. Men i Göteborg syns skillnaderna tydligt mellan nordöst och sydväst. Det dricks mycket mindre i nordöst. Både bland ungdomar och vuxna.