Statligt svenskt stöd till oljebolag ger svältande befolkning

Det statliga svenska biståndsorganet Swedfund har gett stora stöd till oljebolaget Addax & Oryx Group  (AOG) för att detta företag ska odla sockerrör för etanolframställning på områden i Sierra Leone där den lokala befolkningen tidigare odlade ris för att äta. Swedfund beskriver projektet så här:

Investeringen innebär inte bara produktion av biobränsle och en försörjning med ca 20 procent av Sierra Leones elnät, vilket i sin tur kan reducera beroendet av fossila bränslen och medverka till att bekämpa klimatförändringarna. Investeringen ger dessutom ytterligare en mängd utvecklingseffekter.

Levnadsstandarden har redan förbättrats för hundratals människor i Makeni genom sysselsättning, hälso- och sjukvård samt rent dricksvatten. Per november 2011 har Addax 772 lokalanställda, och företaget har betalat 4,6 miljarder leones (USD 1,15 miljoner) i löner sedan april 2010. När driften startar under 2013 kommer 2 000 arbetstillfällen att skapas, med en lönenivå som är mer än dubbelt så hög som den genomsnittliga lagstadgade minimilönen. Alla anställda – vare sig de är korttids- eller tillsvidareanställda – får skriftliga anställningsavtal, utbildning och träning, ordentlig skyddsutrustning och har tillgång till sjukförmåner, transportbidrag och bostadsbidrag. Mellan april 2010 och november 2011 har Addax inskjutit  USD 13,1 miljoner (52,5 miljarder leones) i kontanter eller motsvarande till den lokala ekonomin. Addax verksamhet bidrar till att diversifiera Sierra Leones industribas samt att generera skatte- och exportintäkter, vilket leder till en förbättring av nödvändig infrastruktur, inklusive el och vägar i regionen, samt hamnen i Freetown.

Säkrad livsmedelsförsörjning

Säkrad livsmedelsförsörjning var en annan angelägen fråga för Swedfund när investeringen utvärderades. Addax har lyckats förbättra livsmedelsförsörjningen i en av landets fattigaste regioner. Addax stöder en säkrad matförsörjning genom att skapa det största privata livsmedelsprogrammet i Sierra Leone, genom uppodling av 2 000 hektar mark för lokalbefolkningen. Detta stödprogram för utveckling av det lokala jordbruket har tagits fram med stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med målet att erbjuda 2 000 lokala jordbrukare bättre metoder och möjlighet till extra inkomster. Programmet har redan utbildat 1 400 personer.

Den bild man målar upp tycks vara falsk från början till slut för befolkningen i området beskriver läget så här:

Den mark där hon och de andra i byn tidigare odlade sin mat, har tagits över av företaget Addax bioenergy som planterat sockerrör där.

På platsen där vi står fanns också nyss, ett stort vatten. Men företaget har fyllt igen vattendraget och sprider vattnet till sina fält istället.  Sockerrören som de planterat ska bli biobränsle och säljas i Europa.

– Vi har inte ris att äta. Människor får gå och lägga sig hungriga, säger Maria Fona.

– Nu får vi gå och lägga oss hungriga för att det inte finns tillräckligt med ris i byn, säger en man som heter Muhammed.

Chefen för Swedfund,  Anders Craft, intervjuas också i den citerade artikeln/programmet från Sveriges Radio. I intervjun vidhåller han i stort det som Swedfund hävdar på sin hemsida, men medger ändå att det finns problem med det av dem stödda projektet i Sierra Leone.

Projektet i Sierra Leone vidare som jag ser det mycket tydligt på de stora problem som föreligger med en omfattande satsning på etanol som bränsle för bilar. Det blir fattiga som får betala för att vi i den rikare västvärlden ska kunna fortsätta köra bil som förut och fortsätta förstöra klimatet, naturen och världen.

Addax & Oryx Group är idag i huvudsak ett olje- och gruvbolag som profiterar på prospektering och utvinning i en rad afrikanska länder. Bolaget ägs av en schweizisk råvaruspekulant vid namn Jean Claude Gandur. Redan från början har projektet varit kritiserat för att kunna orsaka just det som lokalbefolkningen nu för fram som kritik mot AOG och etanolprojektet i Makeni:

The move again has stirred controversy as ethanol is being partly blamed for rising food prices. And it comes at a time of renewed criticism from advocacy groups worried about an exploitation of developing countries amid the global scramble for resources as food prices climb.

The Oakland Institute, a social development group based in California, warned this month in a report of a “land grab” under way, whereby investors including hedge funds are driving farmers off their land in Africa to make way for new industrial farming projects to profit from rising food prices.

Mr. Gandur said that despite concerns about the effects on farm markets, he thought that ethanol had a viable and profitable future, if managed properly.

Intressant?
Bloggat: Widgren,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Eller också är SRs bild kanske inte helt sann den heller. http://www.svebio.se/svebionytt/en-annan-bild-av-etanolprojektet-i-sierra-leone

    Bistånd är svårt. tänk på hur Bai bang anklagades för allt mellan himmel och jord, men sett i backspegen visar sig vara ett av de allra bästa projekten SIDA genomfört.

    • Då utgår du från att Ny Times också har fel. Där framfördes samma kritik redan för länge sen. Jag tror inte NYT och SR har fel. I vilket fall som helst är de betydligt trovärdigare än din källa som ju är ett organ för energibolagen och storföretagen, Swedfund eller företaget.